09 mars 2016

Elinor Forsberg, masterstudent i kultur- och mediegestaltning, arrangerar Framtidsveckan i Norrköping 20-27 april som en del i sin utbildning.

Bild på vindkraftverkVad är Framtidsveckan för något?
Elinor Forsberg, Masterstudent KSM 2016– Det är ett koncept som handlar om hållbar utveckling och det startade 2009 i Studiefrämjandets regi. Starten var i Söderhamn, sedan har sådana här veckor spridit sig över Sverige till flera städer. När man pratar om hållbar utveckling blir det mest fokus på det ekologiska perspektivet. Tanken i Norrköping är att lyfta fram hållbar utveckling utifrån alla tre perspektiven, alltså både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Alltifrån källsortering och klädbytardagar till mer övergripande frågor om mänskliga rättigheter och möjligheter till jobb och boende.

Du håller i planeringen av veckan som en del i din utbildning?
 – Ja, det här är mitt masterprojekt som omfattar 90 poäng, alltså tre terminers arbete. Jag började konkret med arbetet för ett år sedan, dessförinnan la jag ner tid på att fundera på vad för slags projekt jag ville och kunde göra. Frågor som rör hållbarhet har länge intresserat mig men jag har inte vetat hur jag själv skulle kunna engagera mig. När jag insåg att möjligheten fanns inom min utbildning så kom jag på det här med Framtidsveckan och kontaktade Studiefrämjandet. Det är en stor uppgift, det har jag nog inte insett förrän nu, jag lägger ner väldigt mycket tid.

Vad lär du dig?
– Så himla mycket! Jag får till exempel erfarenhet av att vara projektledare, jag har ingen projektledningsutbildning i grunden. Framtidsveckan är ett slags paraply, sedan ska företag, organisationer, myndigheter och andra arrangera program. Som projektledare gäller det att hänga i, förstå och förmedla kommunikation dels mellan de olika aktörerna, dels till allmänheten. Det i sig är två olika saker. Vår målgrupp är i första hand barn och ungdomar mellan sju och 25 år. Hur ska vi nå ut till den målgruppen, som dessutom är så bred? Just den frågan är svårast och det som också lärt mig mest. Hur når man en sjuåring? Eller en 17-åring? Det gäller att vara där de är och visa upp sig.
Jag har också lärt mig att det är viktigt att dokumentera det man gör, för att ha koll. Sen har jag förstås lärt mig mer om hållbar utveckling.

Kommer folk från Linköpings universitet att medverka under veckan?
– Ja, det kommer bland annat att vara ett science jam på Visualiseringscentret, alltså korta presentationer av forskarna om aktuella hållbarhetsfrågor. Vi kommer att ha flera forskare som föreläser om klimatpolitik, och ha en paneldebatt om kultur och integration. Men programmet är inte klart ännu och jag hoppas vi får fler från LiU som deltar. Det finns så mycket forskning och utbildning kring hållbarhetsfrågorna som kan lyftas fram under Framtidsveckan så det vore verkligen roligt om universitets forskare och studenter vill göra det.