Från Folkhem till Facebook

Det svenska samhället har byggt på en idé om ett folkhem. Men hur påverkas och utmanas vår samhällsmodell av digitalisering, användningen av sociala medier och nya sätt att förmedla nyheter? Vem blir en del av folkhemmet på facebook? Vad är det gemensamma på Facebook? Vad kan vi lära av folkhemsbygget för att bygga det digitala samhället? 

Bakgrund

Tekniken som verktyg till förändring tillsammans med demokratin är en grundpelare i den socialdemokratiska ideologin och politiken. Partiet har alltid anpassat sig till den tekniska utvecklingen vilken sedan har styrt politiken för att förändra samhällen och ge människan nya utmaningar och nya ansvarsområden. Utgångspunkten är att ställa historiska studier som hur folkrörelser med tydliga politiska strategier formade folkhemmet i relation till dagens förändringar. Frågan är på vilket sätt skiljer sig den nuvarande politiska strategin från folkhemmets och det rationella industrisamhällets utveckling.

Projektets syfte

Vi analyserar hur politikens möjligheter att hantera samhällsutvecklingen från det rationella industrisamhällets framväxt skiljer sig från den snabba digitala utvecklingen med sociala medier och Facebook.

Relevans och förväntade effekter

Genom att dra de långa historiska analyserna av hur teknik och samhälle utvecklas i samspel kan vi lära oss mer om vår samtid och framtiden. De här studierna ger kunskap och reflektionsgrunder för att förhålla sig till digitalisering.

Om samverkansprojektet Digitala kompetenser Visa/dölj innehåll