Från Folkhem till Facebook

Det svenska samhället har byggt på en idé om ett folkhem. Men hur påverkas och utmanas vår samhällsmodell av digitalisering, användningen av sociala medier och nya sätt att förmedla nyheter? Vem blir en del av folkhemmet på Facebook? I ett avslutat projekt belystes dessa frågor av historikern Lotta Gröning, som nu har publicerat boken "Från folkhem till Facebook".

Bakgrund

Tekniken som verktyg till förändring är tillsammans med demokratin en grundpelare i den socialdemokratiska ideologin och politiken.

Partiet har alltid anpassat sig till den tekniska utvecklingen, som sedan har styrt deras politik med mål att förändra samhällen och ge människan nya utmaningar och nya ansvarsområden.

Utgångspunkten är att ställa historiska studier som hur folkrörelser med tydliga politiska strategier formade folkhemmet i relation till dagens förändringar. Frågan är, på vilket sätt skiljer sig den nuvarande politiska strategin från folkhemmets och det rationella industrisamhällets utveckling?

Projektets syfte

Vi analyserar hur politikens möjligheter att hantera samhällsutvecklingen från det rationella industrisamhällets framväxt skiljer sig från den snabba digitala utvecklingen med sociala medier, exempelvis Facebook.

Relevans och förväntade effekter

I boken, som summerar studien, analyseras Socialdemokraternas utveckling och förhållande till makt och demokrati utifrån dessa tre avgörande händelser i partiets historia:

  • Debatten om löntagarfonderna
  • Folkomröstningen om EU
  • Decemberöverenskommelsen och januariavtalet.

I och med det sker samtidigt en analys av ledarskap och demokratisyn hos tre socialdemokratiska partiledare och statsministrar:

  • Olof Palme
  • Ingvar Carlsson
  • Stefan Löfven.

Kontakt

Om samverkansprojektet Digitala kompetenser