Från forskning till fysikundervisning 2018

Konferensen “Från forskning till fysikundervisning” arrangerades av Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF) den 10-11 april 2018. 

För mer information, se konferensens hemsida: http://www.fysik.org/konferens/

Bidrag till konferensbok

I samarbete med NRCF välkomnar vi alla som presenterade under konferensen att skicka in en artikel för publicering i en konferensbok. Konferensboken kommer att publiceras inom ramen för NATDID:s skriftserie Naturvetenskapernas och teknikens didaktik och vara fri att ladda ner. Samtliga bidrag genomgår en bedömning innan publicering. NATDID förbehåller sig rätten att redigera text och rubriker i samråd med författaren.

Sista dag för att skicka in bidrag är den 30 oktober 2018.

Innehåll

 • Vi ser helst att texten inte är längre än 5 000 ord, men det finns ingen nedre gräns.
 • Det första stycket i texten ska ha rubriken ”Sammanfattning”, och innehålla en sammanfattning på ca 200 ord.
 • Vi vill också ha en kort författarpresentation för samtliga författare – med information till exempel om skola/lärosäte och vad man arbetar med till vardags – och gärna fotografier på författarna.
 • Därefter bestämmer du själv vilka rubriker som ska ingå i artikeln.
 • Ge eventuella figurer eller tabeller nummer, och hänvisa till dem i texten (t.ex. ”Som tabell 1 visar, så ...”).
 • Tänk på att inte använda upphovsrättsskyddade bilder utan tillstånd.
 • Ange referenser enligt APA. Är du osäker kring detta så hjälper vi dig.

Rubriknivåer och format

Använd Word-mallen nedan när du skriver, eller lägg in texten i mallen om du skrivit den utan mall. I mallen ser du vilka rubriknivåer och formateringar som artikeln ska ha i konferensboken.

Ladda ner mallen för FysKonf18 (Word-mall).

Ladda upp ditt bidrag

Ni laddar upp bidragen elektroniskt till NATDID:s system för hantering av manuskript enligt följande:

Gå till https://journal.ep.liu.se/index.php/natdid/login

 • Skapa ett konto via ”Registrera dig”
 • Logga in med ditt konto
 • Välj ”Nytt bidrag”
 • I rullisten ”Sektion”, välj ”FysKonf18 konferensbok”
 • I rullisten ”Artikelkomponent”, välj ”Artikeltext”
 • Ladda upp din fil
 • Gå vidare och bekräfta bidraget

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll