Fritidshem i fokus på biennal

Den 5-6 oktober arrangeras en fritidshemsbiennal i Norrköping. 450 deltagare möts och diskuterar fritidshemmen och deras verksamhet.

BannerFritidshemsbiennal2015
2011 blev fritidshemsinriktningen ett eget program på lärarutbildningen och det blev snabbt populärt. Idag är den utbildningen, Lärare i fritidshem, en av de mest sökta lärarutbildningarna.

– Vi har ökat antalet platser från 40 till 70 och fyller dem. Glädjande nog är det också ungefär fifty-fifty vad gäller killar och tjejer som söker, säger Helene Elvstrand, lektor och programansvarig för utbildningen.

Attraktiv kombination

En anledning till dess popularitet kan vara att studenter som inte enbart vill arbeta som traditionella lärare lockas dit, menar Helene Elvstrand.

– Nu får de en kombination där de både läser fritidspedagogik men också blir behöriga att undervisa i ett skolämne, antingen idrott, musik eller bild. Den kombinationen är uppenbarligen attraktiv, de får på så vis tydliga uppgifter.

I samband med att utbildningen startade togs också initiativet till att starta en egen biennal för fritidshemsverksamheten. Forskare, fritidshemspersonal och andra praktiker, politiker och tjänstemän får tillfälle att mötas. Det är nu tredje gången som arrangemanget hålls.Till årets biennal är 450 anmälda.

En aktuell fråga som kommer att diskuteras är att ett nytt kapitel i läroplanen ska skrivas just om fritidshemmen. Förslaget till kapitel är nu ute på remiss och Skolverket kommer att presentera arbetet på biennalen.

Extra budgetpengar

– Det är viktigt för fritidshemmen att få ett eget kapitel. Men det finns delade meningar om fritidshemmens roll. Ska de vara inriktade på fritid och informellt lärande eller blir de mer fokuserade på skolan? Det finns en oro för att de ska bli ”skolifierade”, säger Helene Elvstrand.

Regeringen satsar nu extra budgetpengar på fritidshemmen.

– Så de är i fokus. Och biennalen bjuder på ett mångfacetterat program, alltifrån teknik i fritidshem och rastverksamhet till paneldebatt om fritidshemmen i ett samhälleligt sammanhang.

Fritidshemsbiennalen

Lärare i fritidshem

Publicerad 2015-10-01