Fritids - så mycket mer än varma mackor och rundpingis!

Föreläsning med Beppe Singer
Att vara fritidspedagog är ett av våra absolut viktigaste och meningsfulla yrken i det här landet. Visst, det är inte alltid beslutsfattare eller arbetsgivare förstår detta. Det är heller inte alltid de lönesätter därefter. Men tänkt vilka möjligheter man som fritidspedagog har att väcka barnens nyfikenhet och lust att lära - HELT kravlöst.
Det är just detta med kravlösheten som gör det möjligt för fritidspedagogerna att verkligen ägna sig åt bildning. På fritids sätts inga betyg. Här blir det inga läxförhör - här kan man ägna sig åt att upptäcka den värld man lever i, hur den är uppbyggd och fungerar helt utan några som helst krav på att i efterhand kunna redovisa detta för någon.
Det är SÅHÄR den äkta viljan att lära sig föds. Beppe kommer till fritidshemsbiennalen för att hylla alla er fritidspedagoger samt ge handfasta, enkla och roliga tips på vad man kan hitta på med ungarna i sin egen verksamhet utan någon som helst specialutrustning eller förberedelse.

Mer om Beppe Singer

Beppe Singer är mest känd som TV-programmet Hjärnkontorets programledare i SVT men verkar även som föreläsare i skolor runtom i landet då han talar om sin egen skolgång och hur det känns att känna sig ”dum i huvudet”.

Beppe Singer Fotograf: Anders G Warne
Singer är utbildad kemist vid Lunds Universitet och har tidigare arbetat som lärare i kemi, fysik och matematik på ett gymnasium i Malmö. Förutom programledare för SVT, har han även producerat och varit programledare för programmen Tiggy Testar och LABBA på UR. Singer är även författare och har skrivit både läromedel åt Gothia Fortbildning samt barnböcker och pysselböcker på Bonnier-Carlsen. Han spelade i Viasats TV-julkalender 2016, Det stora experimentet.