Gärna en drönare, tack

Det är inte osannolikt att vi i framtiden kommer att använda drönare, små obemannade flygande farkoster, för att utföra diverse tjänster åt oss. Men vilka? LiU-forskare bjöd in till en designworkshop.

 Drönare med paket i ParisUTM50 designworkshopTre bord är laddade med färgpennor, papper, en karta över Norrköping, bilder som inspiration samt videokameror när vi kliver in. Inbjudna idésprutor, doktorander och lärare från LiU, från industrin och från forskningsinstitut delades upp mellan borden. Den första uppgiften var att fritt spåna vad en drönare kan användas till, men inom några väl valda områden – delning, transport, nöje och den smarta staden.

– Ni behöver inte tänka på säkerhetsaspekter, på hårdvaran eller på blåljustjänster, det har vi andra workshops för, förklarade Jonas Lundberg, biträdande professor vid Avdelningen medie- och informationsteknik.

UTM 50

Tim Overkamp sätter upp idéer på tavlanDet var med andra ord fritt fram för deltagarna att föreslå såväl lufttaxi som att forsla alltifrån pizza till tungt gods med drönare. Tavlan fylldes snabbt med färgglada lappar med bra-att-ha-drönare-till-idéer.

Två år har forskarna i projektet UTM 50 (Unmanned aircraft system Traffic Management) på sig att ta reda på hur mycket drönartrafik det kan tänkas bli över Norrköping, som ett exempel, och hur den trafiken kan övervakas och styras. Uppdraget och finansieringen kommer från Trafikverkets satsning på forskning och innovation vid LFV.

Jonas Lundberg har som projektledare tagit på sig uppgiften att tillsammans med Stefan Holmlid, professor i tjänstedesign, IDA, skapa en bild av vad drönare kommer att kunna användas till och vilken drönartrafik det kan ge upphov till.

Bättre vara proaktiv

Utifrån det ska forskarna sedan bygga upp en interaktiv modell över trafikflödena och hitta metoder för att hantera trafiken på ett säkert sätt. Inte minst för att drönarna inte får vara i vägen för annan luftburen trafik. En av de platser som studeras speciellt är Norrköpings flygplats och hur det kan se ut där om drönare fraktar gods, och kanske även människor, till och från flygplatsen.

– Vi tror att det är bättre att vara proaktiv, att ligga lite före och inte vänta till problemen uppstår, säger Jonas Lundberg.
UTM50 designworkshop
Runt borden fick vi sedan välja ut de bästa idéerna bland alla de färgglada lapparna på tavlan och skapa tjänstekoncept och processer för dem. Hur kommer man åt tjänsten och vilka steg behöver man ta? Vem kan tänkas ansvara för den, och vem betalar? Hur ser konkurrensen ut? Vi fick också placera tjänsterna på konkreta platser i Norrköping. Och i ett sista steg skissa upp en tänkbar tjänst med start och slutpunkter.

Resultatet? Ja det är hemligt ännu så länge, men personligen skulle jag inte ha några problem att betala en rejäl slant för flera av de föreslagna tjänsterna.
Kan jag få beställa en drönare, tack!

Kontakt Visa/dölj innehåll

Läs mer om UTM50 Visa/dölj innehåll

Fler nyheter från LiU Visa/dölj innehåll