Goda exempel lyfts fram på konferens om flyktingmottagande

Den 25-27 januari hålls en konferens i Norrköping där goda exempel och innovativa lösningar på flyktingmottagande i Europa lyfts fram.

Flyktingar genom taggtrådInitiativet kommer från Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping och tidigare samordnare för Sveriges flykting-
mottagande. Medarrangörer är LiU och tankesmedjan Arena Idé, med stöd av Svenska kyrkan.

– Den här konferensen vill lyfta fram det konstruktiva arbete som gjorts och görs både i Sverige och i många andra europeiska länder. Vi vill stärka den sidan av samhällsdebatten och samla erfarenheter som gjorts i Europa under den speciella flyktingsituation som rått under det senaste dryga året. Det gör vi genom att samla både praktiker, forskare och representanter från civilsamhället, säger Erik Berggren vid REMESO (Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle), LiU.

Exempel på frågor som lyfts fram är olika lösningar på boende för flyktingar, hur olika kommuner och länder försöker hitta vägar till utbildning och arbetsmarknad för nyanlända, hälsofrågor och samarbete med civilsamhälle.

Konferensen samlar över hundra deltagare från olika delar av Europa och hålls på engelska.

Welcoming refugees. Local European experiences

Foto: Wikimedia