Inspiratör i pedagogiska frågor hedersdoktor vid Medicinska fakulteten

Dr Graham Hendry, senior lecturer och koordinator för det universitetsgemensamma utvecklingsprogrammet för lärare vid University of Sydney, Australien, har utsetts till hedersdoktor vid Medicinska fakulteten. 
Hendry har en gedigen bakgrund inom högskolepedagogik, problembaserat lärande (PBL) och informationsteknik (IKT) och har sedan lång tid tillbaka ett samarbete med fakulteten i dessa frågor.
 
– Jag känner mig verkligen hedrad av utnämnandet, inte minst med tanke på den öppna approach som Linköpings universitet och Medicinska fakulteten har gentemot pedagogisk utveckling, säger Graham Hendry.
 
Samarbetet började redan i slutet av 90-talet och har pågått sedan dess. Graham Hendry var då samordnare för Problem-Based Learning Tutor Development Programme vid Medicinska fakulteten, University of Sydney, där den problembaserade läkarutbildningen utvecklades med stöd av IKT. Kontakter hade tidigare knutits mellan Graham och dåvarande Hälsouniversitetet och medarbetare från universitetet hälsade på i Sydney. När man fick se hur man använde informationstekniken i undervisningen där såddes ett frö som sedan utvecklades till EDIT-systemet som i dag används vid Medicinska fakulteten. 
 
Han har också funnits som sparringpartner när det kommer till PBL-frågor och flertalet lärare vid fakulteten har under årens lopp varit i Sydney för att ta del av hans arbete.

Graham Hendry, hedersdoktor vid medfak

Metoder för utvärdering 

Hendrys nuvarande forskning inriktar sig på metoder att genomföra utvärdering för att stödja studenters i deras lärande, och att genom goda exempel förbättra lärares undervisning.
 
– Precis. En grundläggande princip är att vi kan lära och tillskansa oss kunskap genom att observera varandras framgångar. Vi har nu goda bevis för att universitetslärare kan lära sig mycket genom att observera sina kollegor som undervisar "på ett bra sätt". Läraren kan växa i sin roll och bli mer motiverade att lära ut på ett bra sätt, både genom att observera andras sätt att lära och genom att ta emot och få bra feedback. Detta är viktigt eftersom vår uppfattning om arbetsbelastning sänks när vi är mycket motiverade och engagerade i vår egen situation, förklarar Graham Hendry.
 

Hur ser du på den allmänna betydelsen av pedagogik inom högre utbildning?

– Pedagogik – vilket jag definierar som undervisning genom teori och bevis – är oerhört viktig i högre utbildning av många skäl. En viktig del är att pedagogiken har en potential att öka studenternas motivation och prestation. Universitet som ser vikten av bra pedagogik kan producera akademiker som är redo att ta sig an framtidens utmaningar, säger Hendry och fortsätter:

– "Bra pedagogik" handlar om att vara skicklig i hur man kommunicerar; till exempel genom att skickligt förklara det aktuella ämnet. "Utmärkt pedagogik" handlar om att plocka fram studentens motivation och självförtroende – att ge dem verktygen att ta sig framåt i sina ansträngningar och på så sätt lyckas i sina studier.

 
De flesta universitetslektorer använder sig av "bra pedagogik", menar Hendry, men många finner en stor utmaning i att utveckla sitt sätt att lära ut.
– Men jag tror att det är samma principer för lärande som ligger bakom att både hjälpa studenter att nå bra resultat och att få med sig lärare på tåget kring "utmärkt pedagogik".

Appar 

Du har jobbat med IKT inom stora delar av din akademiska karriär, hur har det utvecklats genom åren och vad ser du för nya möjligheter?

– Ett av de mest betydande framstegen har varit alla nya, mindre och smartare plattformar som vi använder oss av i dag – som mobiltelefoner. Pedagogiska appar som körs på dessa plattformar är bara ett annat sätt för en lärare att använda sin kommunikationsförmåga – något som gör lärande möjligt både i och utanför lärosalen – exempelvis genom en frågesportapp med inbyggd funktion för återkoppling. Ibland misstror lärare den "pedagogiska hypen" som kommer med införandet av ny teknik. Och så ska det vara till en början, eftersom den pedagogiska nyttan för studenter måste grundas på bevis. 
 
Som ett exempel på en bra app ger Graham Hendry appen PeerWise.
– Där kan studenter skriva tentafrågor åt varandra och har visat sig vara just bra genom att höja både motivationen och prestationen hos studenterna. Att ni använder appen vid LiU är ju extra kul i det avseendet.

"Behandlar studenten som en delaktig part" 

Fakulteten och LiU har haft stor nytta av din kunskap – men vad har du tagit med dig härifrån under åren som gått?

– Det som jag lärt mig och som är speciellt med Linköpings universitet, på samma vis som hos oss i Sydney, är att man alltid strävar efter högsta kvalitet och att man är väldigt stolt över sina pedagogiska metoder. Något som också lämnat ett stort avtryck hos mig är LiU:s filosofi att all undervisning ska ha ett värde för studenten. Jag tycker att lärarkåren vid LiU har ett föredömligt demokratiskt förhållningssätt till studenterna, de behandlas som en delaktig part i utbildningsprocessen.

– Jag är också väldigt imponerad av de studentledda kliniska utbildningsavdelningarna (KUA). Det är några av de idéer som jag tagit med mig tillbaka till Sydney.
 

Apropå Linköping och Sverige, jag hörde att du under ditt första besök här gav dig ut för att upptäcka den svenska naturen.

– Jag älskar verkligen att vandra, eller "bush walking" som vi säger i Australien. När jag var i Sverige för första gången tog jag ett tåg från Uppsala till norr om Söderhamn och begav mig ut genom landskapet för att vandra mot kusten. Jag minns att jag möte ett mycket vänligt par som gav mig skjuts till en vandringsled som ledde flera kilometer genom skogen till en avskild vik, där jag tog en simtur innan jag slog läger för natten. På morgonen hörde jag ljudet av tunga hovar som sprang genom skogen – jag tror det var en älg men jag såg den tyvärr aldrig.

– Sista natten tältade jag nära en enslig sjö och det fanns växter med väldigt klarröda bär. Jag trodde de var giftiga men insåg sen att det nog måste varit lingon. Den svenska naturen och landskapet är väldigt vackert och mild, lite som ni som bor här. 

 

Motiveringen:
"Dr Graham Hendry, senior lecturer och koordinator inom universitetspedagogik vid University of Sydney, utses till medicine hedersdoktor vid Medicinska fakulteten. Han har sedan slutet av 90-talet varit en viktig samarbetspartner och stor inspiratör för fakulteten kring arbetet med problembaserat lärande (PBL) och informations/kommunikationsteknologi (IKT) i utbildning. Graham Hendry har på ett initierat och generöst sätt alltid funnits till hands och delat med sig av sina erfarenheter och kunskaper när fakulteten utvecklat sina egna system för lärande. Genom sitt utvecklingsarbete och kunnande inom universitetspedagogik har han bidragit till LiU:s framskjutna position inom PBL."

 

Föreläsning:

19 maj håller Graham Hendry en hedersdoktorsföreläsning i Hasselquist-salen, Campus US, ca kl 8.30. Föreläsningen är öppen för alla. Mer information kommer inom kort.

 

Läs mer