Grönovation på Elmia Lantbruk

LiU-forskarna Charlotte Norrman och Per Frankelius tar med sig forskningsprojektet Grönovation till Elmia Lantbruk. Per Frankelius leder även ett seminarium om lantbrukets innovationer.

Charlotte Norrman Per Frankelius

Lantbruket är en av världens viktigaste branscher, för försörjning av en växande befolkning, men också för att det är stommen i våra kulturlandskap. Dagens lantbruk kännetecknas av hög tekniknivå och avancerad affärsutveckling.

Grönovation

Forskningsprojektet Grönovation ställer ut på mässan tillsammans med Vreta Kluster, 19-21 oktober. Utifrån den innovativa maskinen Seedy från Hushållningssällskapet Östergötland diskuteras betydelsen av samarbeten för innovation.

– Vi presenterar också vårt nya affärsutvecklingsverktyg NPK – Nytta, Produkt och Kommunikation. Besökarna är välkomna att besöka oss i montern och testa utvecklingsverktyget som är baserat på vår forskning, säger Charlotte Norrman., universitetslektor, Avdelningen projekt, innovationer och entreprenörskap, PIE,

Kverneland med ny fjärdringDen 18 oktober 2016, 11.45 – 12.30 hålls också seminariet ”Innovationer inom lantbruket: Var står vi? Vart går vi?”. Seminariet leds av Per Frankelius. universitetslektor, Avdelningen företagsekonomi.

Seminarium om innovationer

Under seminariet visas en forskningsfilm om innovation: fallet Gothia Redskap. En expertpanel diskuterar därefter hemligheterna bakom framgångsrikt innovationsarbete. Här medverkar vinnare i Elmia Innovation Award där Per Frankelius även suttit med i juryn. Företag som medverkar är bland andra John Deere, DeLaval och Kverneland.

– Att analysera kandidater till innovationspris är synnerligen lärorikt. Inte minst är det intressant för oss forskare att ta del av den kunskap som erfarna branschföreträdare besitter. Vi har lagt ner ett omfattande arbete för att utse rätt vinnare, säger han.

Externa länkar tlll seminariet ”Innovationer inom lantbruket: Var står vi? Vart går vi?” samt till vinnare av Elmia Innovation Award 2016