30 juni 2016

Utbildningen till specialistsjuksköterska för barn och ungdom vid LiU får klart godkänt av i uppföljningen av UKÄ:s granskning från 2014.
Genrebiild, litet barn som undersöker ett stetoskop med munnenUniversitetskanslersämbetet gjorde 2014 en granskning av kvaliteten på lärosätenas utbildningar till specialistsjuksköterska. Mer än varannan av de 134 utbildningarna bedömdes då hålla bristande kvalité, 78 stycken. På en del lärosäten ifrågasattes examensrätterna för samtliga utbildningar till specialistsjuksköterska.

Men bara en av de fem granskade utbildningarna på LiU fick då kritik. Medicinsk fakultet har sedan länge åtgärdat de bristerna och UKÄ:s bedömare har nu gett grönt ljus.

Av de 78 utbildningar till specialistsjuksköterska som underkändes fick lärosätena tillbaka examenstillstånden för nästan alla, 69 stycken.
– Lärosätena har verkligen gjort ett gediget arbete, vilket vi från Universitetskanslersämbetet nu har kunnat konstatera i uppföljningen, säger universitetskansler Harriet Wallberg.