Guide - Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård -verktyg för rangordning

Nationell modell för öppna prioriteringar är ett verktyg för att genomföra prioriteringsarbeten och omsätta riksdagens riktlinjer för prioriteringar. Här ges vägledning i hur modellen kan tillämpas i er verksamhet.

Att genomföra ett prioriteringsarbete kräver tankar om hur själva arbetsprocessen ska gå till. Vilka ska delta, vilken ledningen och styrning behövs, vilka arbetsformer passar oss, hur ska besluten fattas och, inte minst, hur ska prioriteringarna sedan implementeras?

I en prioriteringsprocess behövs också ofta flera olika verktyg för att ta fram olika typer av beslutsunderlag för de prioriteringar som ska göras. Det är som ett av dessa verktyg Nationell modell har sin plats.

Modellen är till för er som ser behov av att systematiskt rangordna olika hälsotillstånd och dess åtgärder, och att göra detta utifrån riksdagens riktlinjer om prioriteringar.
I korthet innebär riktlinjerna att förhållandevis mer resurser ska tilldelas dem med stort behov av vård, förutsatt att det finns åtgärder som ger patientnytta till en kostnad som bedöms som rimlig.

Graf prioriteringsprocess webbhandbok prioc

Modellen består av en arbetsgång på åtta steg. Varje steg i arbetsgången har ett eget avsnitt där du hittar förklaringar till begrepp, frågor och svar samt exempel. Längre ner på denna sida hittar du alla avsnitten.

 

Nationella modellen 2017

 

 

Sidan uppdaterades senast oktober 2018.


Arbetsgången i Nationell modell steg 1- 3

Arbetsgången i Nationell modell steg 4 - 6

Arbetsgången i Nationell modell steg 7 - 8

Relaterat material 

Om Prioriteringscentrum