Han är Årets pedagog

Carl-Magnus Carlstein, lärare i religionsvetenskap, har utsetts
till Årets pedagog av studenter vid Filosofiska fakulteten och
Utbildningsvetenskap.
Carl-Magnus-Carlstein Årets pedagog 2015– Det här var lite oväntat. Jag har bara undervisat på universitetet i ett år men det är klart att priset är en indikation på att studenterna uppskattar arbetet man gör, kommenterar pristagaren sin utmärkelse.

Carl-Magnus Carlstein är universitetsadjunkt vid Institutionen för kultur och kommunikation, IKK, och i slutfasen av sina doktorandstudier. Han undervisar i religionsvetenskap och underämnet bibelvetenskap på lärarprogrammet och fristående kurser.

Har du några pedagogiska knep?
– Om jag visste det. Men jag verkar ha en förmåga att förmedla entusiasm, att jag tycker mitt ämne är roligt.

Tidigare har han jobbat som folkhögskollärare.

– Där handlar det inte nödvändigtvis om jobb och karriär, man jobbar många gånger mer med motivation.

Arbetet med motivation har han fört med sig in i lärarrollen på universitetet och hans ”motiverande ledarskap” är också något som finns med i prisnomineringen.

– Läraren leder en lärprocess. En viktig del är då att motivera studenterna att ämnet är viktigt och spännande att lära sig och då måste jag visa att jag själv tycker det. Och även uppmuntra dem till att lärandet är svårt och tungt ibland men att de också gör framsteg.

Vad är det roligaste i ditt ämne Bibelkunskap?
– De spännande texterna med så många dimensioner. Det är stora existentiella frågor som tas upp, man dyker ner i vardagslivet hos människor och lär sig mycket historia. Språk också – grekiska och hebreiska – ifall man djupdyker i ämnet.

Priset Årets pedagog delas ut varje år av studentkåren StuFF för att uppmärksamma en lärare som utmärkt sig för ”exceptionella insatser för studenternas lärande”.

Foto: David Blomgren

Publicerad 2015-09-14