Handleda vidare

Välkommen att arbeta vidare med det kollegiala lärandet inom matematikdidaktik.

Du som är handledare och deltagit Matematiklyftet under läsåren 2012-2017 eller är förstelärare eller lektor i matematik har möjlighet att delta i träffar vid Linköpings universitet, campus Valla under läsåret 2017/18. Syftet med träffarna är att bibehålla och stärka det kollegiala lärandet.  

Du bjuds på ett gediget program där föreläsningar varvas med workshops och diskussioner inom det matematikdidaktiska fältet. Stor vikt läggs vid att dela erfarenheter av handledning och koppla detta till ett vetenskapligt och systematiskt förhållningssätt. Handleda vidare genomförs på uppdrag av Skolverket.

Program

Första träffen äger rum den 23 november 2017 kl. 9.00-16.30 på Campus Valla. En andra träff är planerad till våren 2018. Exakt datum annonseras senare.

Lokal: U2 i C-huset (ligger mittemot U1)
Karta finns på https://old.liu.se/karta/karta?l=sv&px_type=2&px_id=121

 • 9.00-9.20 Fika
 • 9.20-9.30 Välkomna och introduktion
 • 9.30-10.00 Föreläsning: Skola på vetenskaplig grund
 • 10.00-11.00 Workshop: Vetenskapliga artiklar
 • 11.00-12.00 Föreläsning: Den skicklige matematikläraren – Vad gör han?
 • 12.00-13.00 Lunch
 • 13.00-13.30 Föreläsning: Introduktion till systematisk resultatanalys
 • 13.30-14.30 Föreläsning: Exempel på systematiskt förhållningssätt inom matematikdidaktik
 • 14.30-15.00 Fika och diskussioner
 • 15.00-16.00 Workshop: Kollegialt lärande som systematiskt förhållningssätt
 • 16.00-16.30 Avslutande summering och utblick mot nästa träff

Träffarna är kostnadsfria, fika och lunch ingår.

Lärare/forskare som medverkar vid första träffen

 • Jonas Bergman Ärlebäck
 • Margareta Engvall
 • Joakim Samuelsson
 • Karin Stolpe

Anmälan

Senast 10 november. Observera att anmälan är bindande, men plats kan överlåtas till annan person genom att mejla karin.stolpe@liu.se

Till anmälan

Kontakt

Relaterat innehåll