Handleda vidare

Välkommen att arbeta vidare med det kollegiala lärandet inom matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen.

”Handleda vidare” vänder sig till dig som är handledare och antingen

 • har deltagit i Matematiklyftet under läsåren 2012-2017 eller är förstelärare eller lektor i matematik eller
 • har gått handledarutbildning 2016/17, NT-utvecklarutbildningen i grundskolan eller är förstelärare eller lektor inom naturvetenskap eller teknik

Träffarna ges vid Linköpings universitet, campus Valla och campus Norrköping under läsåret 2017/18. Syftet med träffarna är att bibehålla och stärka det kollegiala lärandet.  

Du bjuds på ett gediget program där föreläsningar varvas med workshops och diskussioner med koppling till matematikdidaktik, naturvetenskapernas didaktik och teknikens didaktik. Stor vikt läggs vid att dela erfarenheter av handledning och koppla detta till ett vetenskapligt och systematiskt förhållningssätt. Handleda vidare genomförs på uppdrag av Skolverket.

Handleda vidare (Matematik) genomförs på uppdrag av Skolverket.

Handleda vidare (Naturvetenskap/Teknik) genomförs på uppdrag av Skolverket.

 

Kommande träffar

Den 19 april kommer den andra träffen av Handleda vidare att äga rum. Boka in datumet redan nu. Träffen kommer att hållas i Norrköping, Bomullsspinneriet, sal B42. (Bomullsspinneriet finns mittemot Flygeln och Värmekyrkan, se kartan i foten.)

Denna träff kommer att behandla de naturvetenskapliga ämnena, teknik och matematik, alla ur ett didaktiskt perspektiv. Programmet kommer att publiceras på denna sida.

Träffarna är kostnadsfria, fika och lunch ingår.

Till amälan, senast 12 april.

 

Tidigare träffar

23 november 2017

Första träffen ägde rum den 23 november 2017 kl. 9.00-16.30 på Campus Valla.

Ur programmet:

 • Föreläsning: Skola på vetenskaplig grund
 • Workshop: Vetenskapliga artiklar
 • Föreläsning: Den skicklige matematikläraren – Vad gör han?
 • Föreläsning: Introduktion till systematisk resultatanalys
 • Föreläsning: Exempel på systematiskt förhållningssätt inom matematikdidaktik
 • Workshop: Kollegialt lärande som systematiskt förhållningssätt

Lärare/forskare som medverkade vid första träffen:

 • Jonas Bergman Ärlebäck
 • Margareta Engvall
 • Joakim Samuelsson
 • Karin Stolpe

Presentationer från första träffen (pdf)

Kontakt

Relaterat innehåll