Handledning inom övningsskola (HIÖ) 7,5 hp

Kursen riktar sig till lärare som arbetar på en övningsskola och i sitt läraruppdrag har som uppgift att vara handledare. Kursen går över tre terminer, några campusförlagda tillfällen förekommer men i övrigt ges kursen på distans med hjälp av lärplattformen LISAM.

För tillgång till kursen krävs att deltagaren har antagits till kursen samt registrerat sig på innevarande termin. Kursen genomförs av Didacticum, ett pedagogiskt och didaktiskt centrum vid LiU, kursansvarig och examinator är universitetslektor Erica Byström, erica.bystrom@liu.se

Du söker kursen genom antagning.se

Ladda ner kursplan (pdf)

Ladda ner en lathund för registrering (pdf).

Blankett arbetsgivarintyg-handledarutbildningen HT2016 (pdf)

Registrering

Nästa antagningstillfälle till utbildningen sker våren 2018 (kursstart hösten 2018).

Kurstillfälle för handledare som antagits HT 2017 (HiÖ 1701):

  • 25 /9 kl. 13-17 del 3, kurstillfälle 1

Kurstillfällen för handledare som antas HT 2018 (HiÖ 1801):

  • 13/9 kl.13.00-17 del 1, kurstillfälle 1
  • 20/9 kl.10-12 samt kl.13-17 del 1, kurstillfälle 2
  • 12/2 2019 kl.13.15-17 del 2, kurstillfälle 1
  • 26/9 2019 kl.13.15-17 del 3, kurstillfälle 1

Du söker kursen genom antagning.se

Kontakt Visa/dölj innehåll