Handledning, kunskapsstöd och metodstöd

Prioriteringscentrum erbjuder handledning, kunskapsstöd och metodstöd till regioner/landsting, kommuner och verksamheter som planerar att starta eller redan bedriver ett prioriteringsarbete.
 

Handledningen kan t.ex. innefatta utbildning i den nationella modellen för öppna prioriteringar och dess användningsområde och är anpassat efter vilken typ av processer som deltagarna arbetar med. Prioriteringsarbeten kan vara landstingsövergripande, prioriteringar på kliniknivå, inom en verksamhet eller professionsgrupp. Handledningen är därför formbar efter deltagarnas frågor och önskemål och kan variera beroende på deltagares behov. Det kan vara allt från ett seminarium till en kurs där deltagarna träffas ett antal gånger, under kortare eller längre tidsperiod. Vår rekommendation är att såväl den som har ledningsansvar som den som praktiskt ska leda prioriteringsarbetet deltar.

Vi kan även erbjuda kunskapsstöd och metodstöd för systematiska prioriteringar och resursfördelning på alla nivåer inom hälso- och sjukvård, som t.ex. klinisk verksamhet, region, landsting, kommuner och myndigheter.

Även andra handledningssätt kan ges efter behov.

Välkommen med din intresseanmälan till prioriteringscentrum@liu.se så återkopplar vi till er för diskussion om ert behov av handledningssätt.

Mer om prioriteringar i vården

Begrepp och exempel

Om Prioriteringscentrum

Kontakt