Jobbar brett med HR-frågor

Hanna, tidigare studentNamn: Hanna Carlsson
Utbildning: Personal- och arbetsvetenskap, examen 2013 
Masterprogrammet Human Resource Management and Development, examen 2015
Jobbar: HR-specialist på Tranås kommun

Vad jobbar du med?

- Jag arbetar som HR-specialist på HR-avdelningen på Tranås kommun. Kommunen har nästan 1 900 anställda och vi är sju stycken som arbetar på HR-avdelningen. Mina kollegor ansvarar för olika specialområden men min tjänst är mer bred. Jag arbetar även 25 % som HR-specialist för Samhällsbyggnadsförvaltningen. Där fungerar jag som konsultativt stöd främst till cheferna. 

Mitt arbete är, som sagt, brett. Jag jobbar med många olika frågor som t.ex. rehabilitering, kompetensutveckling, organisationsförändring, arbetsmiljö, rekryteringar, ledarskap.
Tranås kommun har ett stort fokus på tillväxt; Tranås växer så det knakar. Kommunen har som mål att kommunens invånarantal ska vara 20 000 år 2025. Detta mål påverkar i stor utsträckning Samhällsbyggnadsförvaltningen. Därför har vi under senare tid arbetat med hur förvaltningen ska hantera det här målet. Det handlar om frågor som t.ex. vattentillförsel, avlopp, vägar, infrastruktur, nya bostadsområden. Det gäller att matcha de medarbetare man har med kommande utmaningar. Då är kompetensförsörjning och kompetensutveckling viktiga delar så det har jag jobbat mycket med. 

Hur kan en vanlig dag på jobbet se ut?

- Alla dagar är olika. Det kan komma ett samtal och så får man lägga om dagen helt! Men en dag kan börja med att jag har ett samtal med en medarbetare. Därefter kan jag sitta framför datorn och utforma strategier för kommunens kompetensförsörjning. På eftermiddagen kan jag ha ett möte med cheferna på Samhällsbyggnadsförvaltningen om t.ex. organisationsförändringar.

Det bästa med jobbet är just bredden. Jag vill gärna jobba på det här sättet; att kunna se helheten och koppla samman olika aktiviteter och processer för att nå målen. 
Mitt arbete är självständigt; jag får ramarna av mina chefer så jag vet vad jag måste förhålla mig till. Men utifrån dessa kan jag själv utforma mitt arbete. 

Varför valde du att läsa Personal- och arbetsvetenskap?

- Det berodde mycket på de erfarenheter jag fick på mitt första jobb. Direkt efter gymnasiet började jag jobba som montör på Bosch här i Tranås. Efter två veckor blev jag erbjuden jobbet som teamledare. Ett jobb som jag först inte alls ville ha! Det var inte lätt att som nittonårig tjej arbeta i en mansdominerad tillverkningsindustri. Företaget hade nyligen blivit uppköpta av det tyska företaget Bosch och många omorganiseringar hade gjorts. Som teamledare skulle jag både vara medarbetarnas röst men också implementera ledningens beslut. Jag kände tidigt att man hade missat i matchningen vad som behövdes göras ute i på golvet och vad som bestämdes av de högre cheferna. Vilket resulterade i att effektiviteten sjönk direkt. Det var ett tufft jobb och ibland kom tårarna. Men jag hade stort stöd från min arbetsledare. 

När jag hade jobbat på Bosch började min arbetsledare prata om PA-programmet och sådde ett frö hos mig. Tanken fanns redan tidigare att börja plugga men jag ville jobba några år efter gymnasiet. När jag läste mer om programmet kände jag att det var ett naturligt steg efter min teamledartjänst. Så jag tog tjänstledigt och började plugga. Något som jag aldrig har ångrat.

Men du verkar ha haft nytta av dina erfarenheter från Bosch?

- Den tjänsten har format mig som person; jag fick tidigt stort ansvar. Det lärde mig att hantera svåra situationer och jag fick verkligen skinn på näsan. Jag hade inte suttit här idag om jag inte haft det jobbet. Hela tiden fick jag stöttning av chefer och HR-ansvariga, vilket har gett mig insikt om hur viktig HR:s roll är för att nå bra resultat. Hur mycket man kan göra med små medel och att det ofta är HR:s uppgift att paketera de mjuka delarna med de hårda kraven från t.ex. ledningen. 

Är du nöjd med din utbildning?

- Jag tycker att det var en bra utbildning. Att börja plugga var kul i sig själv och LiU är väldigt studentfokuserat. Det finns något för alla. Trots att jag valde att bo kvar i Tranås och pendla, tyckte jag inte att jag tappade studentlivet. Jag kunde välja vilka saker jag ville vara med på och kände mig som en del av klassen. 

När jag var klar med programmet ville jag lära mig mer. Tiden på Bosch hade lärt mig att HR och PA inte är de enda lösningarna utan man måste ta hänsyn till alla delarna i en organisation som logistik, ekonomi, försäljning, produktion, marknadsföring m.m. Jag ville både bredda och fördjupa mina kunskaper, och utmana mig själv. Därför valde jag att läsa ett masterprogram, masterprogrammet HRM/HRD. Det var ett jättebra program som jag verkligen kan rekommendera. På programmet läste studenter med olika bakgrund; vissa hade läst andra utbildningar och/eller på andra lärosäten. När vi gjorde grupparbeten var det som att vi var en ledningsgrupp med olika kompetenser. Jag fick lära mig ett nytt sätt att tänka och att argumentera för HR-satsningar. Det var en bra förberedelse för arbetslivet. 

Har du nytta av det du lärde dig idag?

- Ja, det är massor som jag har nytta av, både i stort och smått. Kopplingen till forskningen var viktig och jag lärde mig att ställa de där extra frågorna. Att man måste ha mer kött på benen innan man kan fatta ett beslut. Jag brukar säga att min utbildning är min ryggrad, och verkligheten är mina organ. Det är först när man kommer ut i verkligheten som allt som man lärt sig sätts på plats. 

Har du några tips till andra som ska börja plugga?

- Först ett stort grattis till dig som har bestämt dig för att börja plugga! Det är en utmaning, det kommer ställas krav på dig och du förväntas klara dem. Men du kommer också att växa som person och verkligen få tillbaka allt det du har satsat. 

Jag satte upp delmål som jag kunde checka av. Även om jag alltid tyckt att det varit kul att plugga så är vissa kurser tunga och man måste bara igenom dem. Då är lättare när man ha delmål, och glöm inte att fira när du har klarat av t.ex. en tenta. 

Glöm inte heller att ha kul, och njut av atmosfären på campus. Idag sitter jag med i programrådet och har ibland möten på campus. Jag får fortfarande en speciell känsla när jag kommer till universitetsområdet. Idag har jag bara positiva minnen från min studietid.

Hur ser din framtid ut?

- Jag byter snart jobb och börjar som HR Business Partner på European Furniture Group här i Tranås; jag går från offentliga sektorn till privata näringslivet. Det ska bli kul att börja jobba inom den industrin igen. Det är ett internationellt företag med bolag i andra länder. Det ska bli spännande och utmanande att arbeta med HR på ett internationellt plan även om jag kommer att vara kvar här i Tranås. Under min masterutbildning läster jag en kurs med internationella studenter. Då upptäckte jag att det finns massa med informella processer som man bara tar för givna men som kanske inte finns i andra kulturer.