Hantering av distribuerade autonoma system

Målet för det här projektet är att utveckla autonoma funktioner för att underlätta för en systemoperatör att styra både flygplanet och dess sensorer. Detta uppnås genom att undersöka olika metoder för styrning av sensorplattformar med hjälp av instruktioner på hög nivå.
Över tid har fokus för en pilots uppmärksamhet skiftat från att styra sitt flygplan till att hantera dess sensorsystem. Man kan jämföra med moderna drönare, som är enkla att styra, medan styrningen av kamerans rörelser fortfarande är en utmaning. Utmaningen som studeras här är att automatiskt flyga och styra de tillgängliga sensorerna på ett sådant sätt att den användbara informationen maximeras, och på så sätt ge piloten möjlighet att spendera sin tid med att förstå vad informationen betyder.

Det kräver en förståelse för hur tillgängliga sensorer kan hanteras; att proaktivt ta hänsyn till olika begränsningar i omgivningen, att reagera på förändringar och lära av erfarenhet samt att samarbeta där det är nödvändigt.
Sensorfusion Fyra doktorander inom WASP demonstrerar en autonom flygning i testarenan Visionen som en del av en av WASP:S projektkurser. Foto David Brohede

Forskare

Publikationer

2022

2021

2020

2019

2018

WASP sensorfusion