Hedersdoktorer vid Linköpings universitet

Astrid Lindgren, Tage Danielsson, Percy Barnevik, drottning Silvia, Carl-Henric Svanberg, Louise Hoffsten och Jonas Gardell är några av hedersdoktorerna vid Linköpings universitet.

Astrid Lindgren blev hedersdoktor vid Filosofiska fakulteten 1973Foto: LiU-nytt

Fakulteterna utser hedersdoktorer varje år. Dessa är antingen personer som inte har valt den akademiska banan men ändå har gjort sig förtjänta av den värdighet doktorstiteln innebär, eller akademiker som har betytt mycket för forskningen eller utbildningen inom fakulteten. 

Man kan inte få en värdighet man redan innehar, det vill säga en medicine doktor vid ett svenskt universitet kan inte bli medicine hedersdoktor vid ett annat svenskt universitet (däremot till exempel filosofie hedersdoktor). Utländska medborgare kan dock promoveras till hedersdoktorer i Sverige även om de redan har motsvarande grad eller examen från ett utländskt universitet.

Hedersdoktorerna promoveras i samband med den akademiska högtiden i maj.

Här är en lista på alla hedersdoktorer vid Linköpings universitet, uppdelade på fakultet.

Hedersdoktorer Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap

1973 Per Eckerberg, Astrid Lindgren
1975 Allan Degerman, Malin Falkenmark, Bengt Feldreich, Edward W Weidner
1977 Sven Fagerberg, Christopher Freeman, Bertil Wahlin
1980 Tage Danielsson, Thomas Kuhn, Hans Löwbeer
1982 Sally Johansson, Otto Oberholzer, Ragnar Rommetveit
1984 Philippe Bouqet, Gösta Vestlund
1986 Thomas Luckmann, Laurie Thompson
1987 Inge Johansson, Els Oksaar
1989 Andrew Pettigrew, RK Sivanappan
1990 Estell Jussim, Torgny Lindgren
1991 Liucija Baskauskas, Knut Erik Tranøy
1993 Jean-François Battail, Christopher W Day, Martin Lönnebo
1994 Gunnar Lindqvist, Ivana Marková, Ronald L Malcolm
1995 Cynthia Cockburn, Sven Hellström, Hans Thorbjörnsson
1996 Hazel Francis, Hans Hovenberg, Ingmar Pörn
1997 Paul Burton Bell, Augustin Mannerheim, James V Wertsch
1998 Tamara K Hareven, Lech Mokrzecki, Joanna Rutkowiak, Sven-David Sandström
1999 Karl Grunewald, Evert Karlsson (EWK), Jean La Fontaine
2000 Barbro Goldinger, Elinor Ochs, Francis Sejerstad
2001 Mike Bury, Harvey Graff, Shirley Walters
2002 Göran Bergengren, Trygve Carlsson
2003 Ann Phoenix, Lars Bergquist, Lennart Nilsson
2004 Stig Arlinger, Bo Berggren, Dave Boud, Louise Hoffsten, Svein Sjöberg
2005 David Goss, Thomas J Sork
2006 Björn Eriksson, Tomasz Szkudlarek
2007 Ruth Campbell
2008 Bertil Almlöf, Paula Fass
2009 Charles Goodwin, Deborah Johnson
2010 Uno Svedin
2011 Eva Persson, Jan Stolpe
2012 Gunnar Elfström, Roger A. Pielke Jr
2013 Rosi Braidotti, Jörg M Winterberg
2014 Michael Grossberg, Ulla-Karin Hellsten
2015 Jon Elster, Per Gräslund
2016 Stefan Hammenbeck, Sybille Krämer
2018 Lorenza Mondada, Margareth Sandström, Peter de Wit
2019 Karsten Åström, Alan Prout
2020 Brian Byrne, Richard Olson, Karen O'Brien 

Hedersdoktorer Medicinska fakulteten

1973 Douglas P Bryce, Robert R A Coombs
1973 Theodore W Rall, Nils Wranne
1975 Frederick Crescitelli, Bo af Ekenstam, John Fredrickson
1977 Hans Berlin, Arne Lundh, Samuel Spicer
1980 Rune Andréasson, Per Arnander, Arnold Feinstein, William Haskell, Jyh-Fa Kuo, Lennart Sundell
1982 Myron B Laver, Alva Myrdal, Charles E Pope II, Torsten Wiesel
1984 Milan R Dimitrijevic, Henry Larsby
1986 Helen Caldicott, William F House, Moshe Prywes, Kristian Thomsen
1987 Astrid Janzon, Henrik Kehlet, Rudolf Schlaug, Roy H Steinberg
1989 Tom R DeMeester, Ragnar Gustafsson;
1989 Thomas P Stossel
1990 Lise Heding, Ron McAuley, Marcus Skogh
1991 Alvaro Macieira-Coelho, Howard Eder
1992 Michael P Hlastala, Rajindar Sohal
1993 Kenneth A Jacobson, Michael Owen-Smith
1994 HM Drottningen, Yngve Karlsson, Daniel P Lew
1995 Patrick Holt, Karin von Schilling, Norman W Thompson
1996 Charles Engel, John Reagan, Gregory Schultz
1997 Åke Ask, Richard J Heald
1998 Michael Benjamin, Frej Fyhrquist
1999 Enrique Cadenas, Gary Kielhofner, Elisabeth Killander
2000 Astrid Lindgren, Michael Rosenfeld, Carolyn Beebe Smith
2001 Arthur D.Craig, John W.Eaton, Haroun Karap Mengech
2002 Ann F Bolger, Louis J Ignarro, Kazuya Taniguchi
2003 Arne Johansson
2004 Philip Cohen, Jeffrey Ford Williamson
2005 Lennart Johansson, Per Jynge, Ann-Mari Sjösvärd
2006 Surendra Sharma
2007 Henrik Ekman, Afaf Meleis
2008 Gerda Antti, Christopher K. Glass
2009 David Dance, Jonas Jacobsson
2010 Richard P Ellen
2011 Åke Björn
2012 Simeon Mining
2013 Joel Ernst, Jonas Gardell
2014 Paul Batalden, Curt Karlsson
2015 Jan-Olof Brüer, Torbjörn Kronander, Linda Penn
2016 Ingrid Asp
2017 Graham Hendry, Sara Mohammad
2018 Niklas Ekdal, Pia Minati
2019 Peter Larsson, Nick Hopwood
2020 Derek McKay

Hedersdoktorer Tekniska fakulteten

1973 Frid Wänström
1975 Georg B Dantzig, Erik Johnsson, Neville Mott, William Spicer, Maurice V Wilkes
1977 Robert F Rushmer, J C Tanner
1980 Hans Ahlmann, Grace Murray Hopper, Azriel Rosenfeld
1982 Per-Erik Danielsson, Gösta Luthman
1984 Erik Bratt, Gene Golub, Ivar Waller
1986 John H Argyris, John McCarthy, Alfred Fettweis, Tryggve Holm
1987 Stig Hagström, Ingvar Lindqvist, Sigvard Tomner
1989 Percy Barnevik, Gabor Herman, Ira Horowitz
1990 Thomas Kailath, Alan G MacDiarmid, Homer Warner
1991 Jerome B Cohen
1992 Joseph E Greene, Gunnar Hoppe
1993 Wolfgang Backé, Bjarne Däcker, Viktor P Havin, James L Merz
1994 Arne Bennborn; Palle Pagsberg, Tatsuo Tagawa
1995 Robert Glass, Thomas Magnanti, Huang Tuy
1996 Germund Dahlquist, A. J. Heeger, Mark S Pinsker, Rolf Wirtén
1997 Olli Martio, Michael Pepper, Masaru Shiotani,
1998 Maurice C Bonney, Wolfgang Göpel, Shoogo Ueno, Wolfgang Wahlster
1999 John U Farley, Bengt Halse, Cleve Moler
2000 Jean-Luc Brédas, Michael Florian, Richard H. Friend,
2001 Isamu Akasaki, Thomas J. Allen, Almas F. Sadreev,
2002 Luigia Carlucci Aiello, David T. Clark
2003 Uno Alfredéen, David L. Allara, Gunnar Björklund, Shulamith Schlick
2004 Sören Gyll, John Woolam
2005 Mireille Bousquet-Mélou, Håkan Eriksson, Fredrik Lundberg, Torsten Sylvén;
2006 Carter Emmart, Neil B Ingels, Carl-Henric Svanberg, Lu Yongxiang,
2007 Li-Chyong Chen, Åke Svensson
2008 Bengt Åke Bengtsson, Malik Ghallab
2009 Ivan Petrov
2010 Michel Gevers, Marie Westrin
2011 Anders Wijkman, Christer Öjdemark
2012 Göran Lundin
2013 Henry Etzkowitz, Charles W Tu
2014 Natalia Dubrovinskaia, Leonid Dubrovinsky, Heli Jantunen
2015 Thomas L Marzetta, Mathias Schubert
2016 Drew Berry, Johan Söderström, Jill Trewhella
2017 Hiroshi Amano, Marie Rådbo
2018 Jan Carlson
2019 Linda Keeling, Nashwa Eassa, Peter Wallenberg Jr.
2020 Jeanette M. Wing, George Malliaras, Cynthia H. McCollough

Nyheter om hedersdoktorerVisa/dölj innehåll

Hedersdoktorer genom åren

Ceremonin då hedersdoktorer promoverasVisa/dölj innehåll