Hedersdoktorer vid Linköpings universitet

Astrid Lindgren, Tage Danielsson, Percy Barnevik, drottning Silvia, Carl-Henric Svanberg, Louise Hoffsten och Jonas Gardell är några av hedersdoktorerna vid Linköpings universitet.

Astrid Lindgren blev hedersdoktor vid Filosofiska fakulteten 1973Foto: LiU-nytt

Fakulteterna utser hedersdoktorer varje år. Dessa är antingen personer som inte har valt den akademiska banan men ändå har gjort sig förtjänta av den värdighet doktorstiteln innebär, eller akademiker som har betytt mycket för forskningen eller utbildningen inom fakulteten. 

Man kan inte få en värdighet man redan innehar, det vill säga en medicine doktor vid ett svenskt universitet kan inte bli medicine hedersdoktor vid ett annat svenskt universitet (däremot till exempel filosofie hedersdoktor). Utländska medborgare kan dock promoveras till hedersdoktorer i Sverige även om de redan har motsvarande grad eller examen från ett utländskt universitet.

Hedersdoktorerna promoveras i samband med den akademiska högtiden i maj.

 

Hedersdoktorsföreläsningar 2023

Hedersdoktorsföreläsning Medicinska fakulteten: Om mänsklig värdighet

Lennart Nordenfelt, seniorprofessor i hälso- och sjukvårdens teori och etik vid Marie Cederschiöld högskola. Om mänsklig värdighet. Föreläsningen är gratis och öppen för alla.

Börjar 26 maj 2023 kl. 10.00
Slutar 26 maj 2023 kl. 11.00
Plats Hasselquistsalen, Campus US
Kontakt Hanna Agardh
013-28 23 32

Hedersdoktorsföreläsning Tekniska fakulteten: Infrastruktur för resurseffektivt samhälle

Charlotta Sund, VD och koncernchef för Tekniska verken i Linköping. Infrastrukturens betydelse för att möjliggöra det globala resurseffektiva samhället. Föreläsningen är gratis och öppen för alla. Mingel med kaffe och kaka från 10.30, föreläsningen startar 11.00.

Börjar 26 maj 2023 kl. 10.30
Slutar 26 maj 2023 kl. 12.00
Plats Zero hus Zenit, Campus Valla
Kontakt Margareta Johansson
013-28 23 98

Nyheter om hedersdoktorer

Hedersdoktorer genom åren

Hedersdoktorer per fakultet

Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap

2022 Lucy Henry
2020 Brian Byrne, Richard Olson, Karen O'Brien
2019 Karsten Åström, Alan Prout
2018 Lorenza Mondada, Margareth Sandström, Peter de Wit
2016 Stefan Hammenbeck, Sybille Krämer
2015 Jon Elster, Per Gräslund
2014 Michael Grossberg, Ulla-Karin Hellsten
2013 Rosi Braidotti, Jörg M Winterberg
2012 Gunnar Elfström, Roger A. Pielke Jr
2011 Eva Persson, Jan Stolpe
2010 Uno Svedin
2009 Charles Goodwin, Deborah Johnson
2008 Bertil Almlöf, Paula Fass
2007 Ruth Campbell
2006 Björn Eriksson, Tomasz Szkudlarek
2005 David Goss, Thomas J Sork
2004 Stig Arlinger, Bo Berggren, Dave Boud, Louise Hoffsten, Svein Sjöberg
2003 Ann Phoenix, Lars Bergquist, Lennart Nilsson
2002 Göran Bergengren, Trygve Carlsson
2001 Mike Bury, Harvey Graff, Shirley Walters
2000 Barbro Goldinger, Elinor Ochs, Francis Sejerstad
1999 Karl Grunewald, Evert Karlsson (EWK), Jean La Fontaine
1998 Tamara K Hareven, Lech Mokrzecki, Joanna Rutkowiak, Sven-David Sandström
1997 Paul Burton Bell, Augustin Mannerheim, James V Wertsch
1996 Hazel Francis, Hans Hovenberg, Ingmar Pörn
1995 Cynthia Cockburn, Sven Hellström, Hans Thorbjörnsson
1994 Gunnar Lindqvist, Ivana Marková, Ronald L Malcolm
1993 Jean-François Battail, Christopher W Day, Martin Lönnebo
1991 Liucija Baskauskas, Knut Erik Tranøy
1990 Estell Jussim, Torgny Lindgren
1989 Andrew Pettigrew, RK Sivanappan
1987 Inge Johansson, Els Oksaar
1986 Thomas Luckmann, Laurie Thompson
1984 Philippe Bouqet, Gösta Vestlund
1982 Sally Johansson, Otto Oberholzer, Ragnar Rommetveit
1980 Tage Danielsson, Thomas Kuhn, Hans Löwbeer
1977 Sven Fagerberg, Christopher Freeman, Bertil Wahlin
1975 Allan Degerman, Malin Falkenmark, Bengt Feldreich, Edward W Weidner
1973 Per Eckerberg, Astrid Lindgren

Medicinska fakulteten

2023 Lennart Nordenfelt
2022 Barbara Riegel
2020 Derek McKay
2019 Peter Larsson, Nick Hopwood
2018 Niklas Ekdal, Pia Minati
2017 Graham Hendry, Sara Mohammad
2016 Ingrid Asp
2015 Jan-Olof Brüer, Torbjörn Kronander, Linda Penn
2014 Paul Batalden, Curt Karlsson
2013 Joel Ernst, Jonas Gardell
2012 Simeon Mining
2011 Åke Björn
2010 Richard P Ellen
2009 David Dance, Jonas Jacobsson
2008 Gerda Antti, Christopher K. Glass
2007 Henrik Ekman, Afaf Meleis
2006 Surendra Sharma
2005 Lennart Johansson, Per Jynge, Ann-Mari Sjösvärd
2004 Philip Cohen, Jeffrey Ford Williamson
2003 Arne Johansson
2002 Ann F Bolger, Louis J Ignarro, Kazuya Taniguchi
2001 Arthur D.Craig, John W.Eaton, Haroun Karap Mengech
2000 Astrid Lindgren, Michael Rosenfeld, Carolyn Beebe Smith
1999 Enrique Cadenas, Gary Kielhofner, Elisabeth Killander
1998 Michael Benjamin, Frej Fyhrquist
1997 Åke Ask, Richard J Heald
1996 Charles Engel, John Reagan, Gregory Schultz
1995 Patrick Holt, Karin von Schilling, Norman W Thompson
1994 HM Drottningen, Yngve Karlsson, Daniel P Lew
1993 Kenneth A Jacobson, Michael Owen-Smith
1992 Michael P Hlastala, Rajindar Sohal
1991 Alvaro Macieira-Coelho, Howard Eder
1990 Lise Heding, Ron McAuley, Marcus Skogh
1989 Thomas P Stossel
1989 Tom R DeMeester, Ragnar Gustafsson1
1987 Astrid Janzon, Henrik Kehlet, Rudolf Schlaug, Roy H Steinberg
1986 Helen Caldicott, William F House, Moshe Prywes, Kristian Thomsen
1984 Milan R Dimitrijevic, Henry Larsby
1982 Myron B Laver, Alva Myrdal, Charles E Pope II, Torsten Wiesel
1980 Rune Andréasson, Per Arnander, Arnold Feinstein, William Haskell, Jyh-Fa Kuo, Lennart Sundell
1977 Hans Berlin, Arne Lundh, Samuel Spicer
1975 Frederick Crescitelli, Bo af Ekenstam, John Fredrickson
1973 Theodore W Rall, Nils Wranne
1973 Douglas P Bryce, Robert R A Coombs

Tekniska fakulteten

2023 Charlotta Sund
2022 Lena Miranda, Åke Axelsson, Arnold Tukker
2020 Jeannette M. Wing, George Malliaras, Cynthia H. McCollough
2019 Linda Keeling, Nashwa Eassa, Peter Wallenberg Jr.
2018 Jan Carlson
2017 Hiroshi Amano, Marie Rådbo
2016 Drew Berry, Johan Söderström, Jill Trewhella
2015 Thomas L Marzetta, Mathias Schubert
2014 Natalia Dubrovinskaia, Leonid Dubrovinsky, Heli Jantunen
2013 Henry Etzkowitz, Charles W Tu
2012 Göran Lundin
2011 Anders Wijkman, Christer Öjdemark
2010 Michel Gevers, Marie Westrin
2009 Ivan Petrov
2008 Bengt Åke Bengtsson, Malik Ghallab
2007 Li-Chyong Chen, Åke Svensson
2006 Carter Emmart, Neil B Ingels, Carl-Henric Svanberg, Lu Yongxiang
2005 Mireille Bousquet-Mélou, Håkan Eriksson, Fredrik Lundberg, Torsten Sylvén
2004 Sören Gyll, John Woolam
2003 Uno Alfredéen, David L. Allara, Gunnar Björklund, Shulamith Schlick
2002 Luigia Carlucci Aiello, David T. Clark
2001 Isamu Akasaki, Thomas J. Allen, Almas F. Sadreev
2000 Jean-Luc Brédas, Michael Florian, Richard H. Friend
1999 John U Farley, Bengt Halse, Cleve Moler
1998 Maurice C Bonney, Wolfgang Göpel, Shoogo Ueno, Wolfgang Wahlster
1997 Olli Martio, Michael Pepper, Masaru Shiotani
1996 Germund Dahlquist, A. J. Heeger, Mark S Pinsker, Rolf Wirtén
1995 Robert Glass, Thomas Magnanti, Huang Tuy
1994 Arne Bennborn; Palle Pagsberg, Tatsuo Tagawa
1993 Wolfgang Backé, Bjarne Däcker, Viktor P Havin, James L Merz
1992 Joseph E Greene, Gunnar Hoppe
1991 Jerome B Cohen
1990 Thomas Kailath, Alan G MacDiarmid, Homer Warner
1989 Percy Barnevik, Gabor Herman, Ira Horowitz
1987 Stig Hagström, Ingvar Lindqvist, Sigvard Tomner
1986 John H Argyris, John McCarthy, Alfred Fettweis, Tryggve Holm
1984 Erik Bratt, Gene Golub, Ivar Waller
1982 Per-Erik Danielsson, Gösta Luthman
1980 Hans Ahlmann, Grace Murray Hopper, Azriel Rosenfeld
1977 Robert F Rushmer, J C Tanner
1975 Georg B Dantzig, Erik Johnsson, Neville Mott, William Spicer, Maurice V Wilkes
1973 Frid Wänström

Inspelade hedersdoktorsföreläsningar

Ceremonin då hedersdoktorer promoveras