Hedersdoktorerna föreläser

Fredagen den 27 maj finns möjlighet att lyssna till årets hedersdoktorer vid Linköpings universitet.

Filosofiska fakultetens hedersdoktorer Stefan Hammenbeck och Sybille Krämer föreläser i biblioteket på Campus Valla (Hus D). Stefan Hammenbeck är konstintendent vid Östergötlands museum och berättar kl 10.00 om den kände kokboksförfattaren C.E. Hagdahl, som även var museigrundare. Den tyska filosofen Sybille Krämer, verksam vid Freie Universität Berlin, talar kl 11.00 under rubriken ”The Humanities Going Digital? A Philosophical Comment.”

Jill Trewhella, hedersdoktor 2016 och gästprofessor 2015-16 vid Linköpings universitet.Foto: Thor Balkhed

 

Tekniska fakultetens hedersdoktorer föreläser i Visionen, hus B, Campus Valla kl 9-12. Den världsledande australiensiska biofysikern Jill Trewhella (bilden), under detta år gästprofessor på Linköpings universitet, föreläser kl 9.30 under rubriken ”Exploring Biomolecular Structure and Interactions using Combined Methods.” Hon följs av den tekniska animatören och cellbiologen Drew Berry, verksam vid Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research i Melbourne, Australien. Han talar om ”The molecular machines that create your flesh and blood”, med start kl 10.20. Slutligen talar ABB Sveriges vd Johan Söderström, tillika LiU-alumn, under rubriken ”Innovation and speed where ABB and LiU create true customer values”, med start kl 11.10.

 

På Medicinska fakulteten hålls ett par föreläsningar kl 11-12 för att belysa betydelsen av hedersdoktor Ingrid Asps insatser. Hon är initiativtagare till två forskningsinriktade stiftelser – en med inriktning mot psoriasis och en mot njurmedicin. De båda forskningsledarna – professorerna Charlotta Enerbäck och Mårten Segelmark – berättar om den verksamhet som nu pågår inom dessa områden. Föreläsningarna hålls i Linden, ingång 65, Campus US.

 

De sex hedersdoktorerna kommer att delta vid promotions- och installationshögtiden den 28 maj i Louis De Geer, Norrköping.