Helena analyserade Röda Korsets blodflöde

För en civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle behöver inte allt handla om vägtransporter eller varuflöden. Helena Berglund gjorde sitt exjobb för Röda Korset i Belgien.

Helena Berglund, alumns KTS Foto: Privat

Precis innan Helena lämnade Norrköping för ett utbytesår i belgiska Leuven fick hon ett erbjudande. Stadens Röda Kors-organisation behövde hjälp med att effektivisera sin blodhantering. Skulle hon vilja delta i ett projekt för dem, som en del av studierna? Hon nappade direkt.

– Jag har alltid haft ett stort samhällsintresse, och jag är intresserad av logistik, så det här passade mig perfekt!

Egentligen hade hon bara tänkt stanna ett år, men efter en mellantermin i Sverige återvände hon och gjorde även exjobbet inom ramen för samma projekt.

Hon byggde en simuleringsmodell över donationscentralerna för att visa hur Röda Korset kunde minska väntetiderna för donatorer och utnyttja sjuksköterskornas tid effektivare. I Belgien och flera andra europeiska länder driver nämligen Röda Korset blodgivarcentraler och levererar blodprodukter till sjukhusen.

– Det fanns en stark koppling till det vi gör på KTS. Det var väldigt konkret. Vi gör ju många simuleringsprojekt.

Enorm personlig utveckling

Inledningsvis var det stora utmaningar. Hon behärskade exempelvis inte flamländska och var tvungen att hålla god min på mötena och hänga med så gott det gick. Det fanns också tydliga kulturella skillnader.

– Det är väldigt annorlunda, mer hierarkiskt. Men jag blev accepterad, kollegerna var väldigt tillmötesgående. De respekterade mina kunskaper och tog till sig det jag hade att säga.

Helena säger att studietiden i Belgien inneburit en enorm personlig utveckling. Framför allt har hon lärt sig att våga tro på sig själv. Hon minns särskilt en forskningskonferens i Innsbruck som hon fick medverkade vid tidigt i projektet.

– Jag var nog den enda där som inte hade examen. Och jag skulle opponera på en finsk forskare. Men det var väldigt häftigt att få vara med som ung student och se hur det är att vara forskare. Då kände jag också att mitt projekt fick en annan vikt.

Räddar liv

KTS-ingenjörer hamnar ofta inom produktionsindustrin, eller som trafikplanerare inom offentlig sektor. Helena tycker det är viktigt att förmedla att man som civilingenjör faktiskt kan jobba även för den ideella sektorn.

– Den största skillnaden är att den här organisationen jobbar med syftet att rädda liv. Jag har fått vara med och påverka något jag brinner för.

Hon tar med sig många varma minnen från Leuven och förklarar att hon numera ser Belgien som sitt andra hemland.

– Vi var kanske fyra utbytesstudenter och 30 belgiska studenter på kurserna. Då får man en familj och ett liv där, på ett sätt som man kanske inte får om man åker till de stora universiteten. Jag blev en del av det belgiska samhället.