Historia

I alla tider och i alla kulturer har människor funderat över sitt förflutna. Historia har sin grund i detta intresse. Historia berättar också om vilka vi är. Att studera historia är ett utmärkt sätt att skaffa sig kunskaper om människors identiteter och levnadsvillkor.

Antikens Grekland.Genom att historien också berättar om olika slags samhällen ger den även en grund för analyser av olika kulturella och sociala mönster. Det är kunskap som hjälper oss att förstå både konflikter och fredlig samverkan. Som universitetsämne förmedlar historia inte bara kunskaper om gångna tider. Historieämnet handlar också om förklaringar, vetenskapliga undersökningsmetoder och kritisk reflektion.

Läs historia som fristående kurs

Historia ges som fristående kurs på A-D nivå (Historia 1-4, 1-120 högskolepoäng) och ämnet ingår även i utbildningsprogrammet för kulturvetenskap och i lärarutbildningar för grundskolan och gymnasiet. Historieämnet erbjuder även olika specialkurser, sommarkurser och internationella kurser. Dessutom medverkar ämnet i utbildningsprogrammet för turism och i kursen European Integration.

Historia1, fristående kurs.Historia är en del av Institutionen ISAK. Tillsammans med Turism och medievetenskap utgör vi en avdelning inom ISAK som heter: Avdelningen för historie-, turism och medievetenskap. Vi finns i B-huset på Campus Valla.

 

Våra fristående kurser

Forskarutbildning

Avdelningen Historie-, turism- och medievetenskap (HTM)