Hjälp forskningen med det stora Bell-testet

Genom ett stort antal exakt lika experiment på nio platser i världen ska människans förmåga att vara oberäknelig användas i ett kvantfysiskt experiment. Linköpings universitet fungerar som svensk nod för experimentet som sker den 30 november 2016.
Jan-Åke Larsson, professor i informationskodningFoto: Thor BalkhedVi behöver alla hjälpa till. Det handlar om att via ett mobilspel, specialutvecklat för uppgiften, producera serier av ettor och nollor så oberäkneligt som möjligt, för att vi tillsammans om möjligt ska kunna lura naturen.

– Här har alla chansen att medverka i ett fysikexperiment som kan ge svar på en av de stora frågorna: hur mikrokosmos fungerar egentligen, säger Jan Åke Larsson, professor vid LiU och ansvarig för den svenska noden.

Grund för paranoia

Initiativtagare till experimentet är The Institute of Photonic Sciences, Spanien. Varför detta är viktigt förklarar professor Morgan Mitchell vid institutet så här:

– Det finns djupa mysterier inom fysiken som vi bara kan studera genom att ställa oförutsägbara frågor. Tanken är, lite förenklat att om naturen vet vad vi kommer att fråga kommer den att lura oss med ett förutbestämt svar. Forskare är normalt inte paranoida på det viset, men några av förutsägelserna inom kvantfysiken är så främmande för vårt sätt att tänka att en viss paranoia är befogad, som att små partiklar kan viska till varandra över stora avstånd eller att objekt beter sig annorlunda när vi inte tittar på dem. Att människor kan fatta självständiga beslut är av största vikt när vi nu vill ställa oförutsägbara frågor till naturen – oavsett vilka hemligheter naturen vill undanhålla oss.

Mobilspelet finns på www.thebigbelltest.org under The BIG Bell Quest.

The Big Bell test

Kort video om projektet.

Kontakt

Nyheter