24 januari 2014

Barn som i fosterstadiet utsatts för fysiologisk stress – till exempel syrebrist – är i riskzonen för framtida hjärt-kärlsjukdom. Orsaken är att den livsviktiga adrenalinsignaleringen i hjärtat förändras, visar forskare vid Linköpings universitet.
kläckande kyckling Foto Myriam Zilles, PixabayFosterprogrammering är ett begrepp som innebär att händelser i fosterlivet kan orsaka förändringar som påverkar kroppens funktioner och sjukdomsrisk hos den vuxna individen. Genom att studera utvecklingen hos kycklingar som utsatts för syrebrist under fosterutvecklingen kunde forskarna se sjukliga avvikelser i deras hjärtan.

Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften American Journal of Physiology.

Höns är perfekta modelldjur för att studera effekten av prenatala förhållanden på hjärt-kärlfunktionen, eftersom kycklingembryot i sitt ägg inte påverkas av moderns kroppsmiljö.

 

Brist på syre eller näring

Fysiologerna Jordi Altimiras och Isa Lindgren lade 308 broilerägg i kläckningsmaskiner med antingen normal eller syrefattig luft. Efter kläckningen och fem veckors uppväxt i normal omgivning blev de två grupperna av kycklingar vägda och undersökta. Resultaten visade att de som utsatts för syrebrist hade tecken på förstorat hjärta och avvikelser i vänster kammare som tydde på nedsatt pumpfunktion.

Brist på syre eller näring är exempel på negativa faktorer som begränsar fostrets tillväxt. Ett kvitto på detta är att ett foster föds litet för sin ålder. Relationen mellan låg födelsevikt och hjärtsjukdom i vuxen ålder är tidigare känd, men nu visar Altimiras och Lindgren vad som faktiskt händer på cellnivå: exponering för syrebrist programmerar en förändring som gör att hjärtcellernas receptorer för stresshormonet adrenalin blir mindre känsliga.

 

Artikel:
Prenatal hypoxia programs changes in β-adrenergic signaling and postnatal cardiac contractile dysfunction av Isa Lindgren och Jordi Altimiras. American Journal of Physiology – Regulatory integrative and comparative physiology vol. 305 november 2013.

 

Publicerad 2014-01-24

Kontakt

Relaterat

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.