Hon räddade ESS ur knipan

När kalla kriget var slut och tillverkningen av kärnvapen i princip upphörde, dök tillgången till isotopen helium-3. För jätteprojektet ESS, European Spallation Source, kunde det ha blivit ett allvarligt bakslag. Men LiU-forskaren Carina Höglund löste problemet.
Jens Birch och Carina HöglundESS som snart börjar byggas i Lund kan liknas vid ett monumentalt mikroskop. Men i stället för ljus är det neutroner som penetrerar provet. När de kommer ut på andra sidan bär de på information om provets subatomära egenskaper.

Men eftersom neutroner saknar laddning är de svåra att detektera. Gasformigt helium-3, som produceras som en biprodukt vid tillverkning av kärnvapen, är ett av de få ämnen som kan fånga in dem. När det blev alltmer sällsynt och priserna skenade ringde larmklockan.

Delegerades till doktoranden

Bor-10 i fast form skulle kunna vara lösningen, men för att fungera som detektor måste tjockleken kontrolleras väl och ligga kring 1 µ. Alltså var det läge för tunnfilm och ESS-ledningen vände sig till experterna på IFM. Professorerna Lars Hultman och Jens Birch delegerade uppdraget till doktoranden Carina Höglund som då var inriktad på grundforskning om materialtillväxt, främst nitrider av scandium, aluminium och titan.

– Jag anställdes vid ESS dagen efter min disputation 2010 och sedan dess har min forskning blivit mer tillämpad. Tekniken kräver extremt bra tunnfilmer som måste tåla att utsättas för neutronstrålningen. De filmer vi tagit fram klarar en stråldos motsvarande många hundra år, men andra komponenter i detektorerna slits betydligt snabbare, säger Carina Höglund.
ESSFoto: Henning Larsen Architects
Sommaren 2014 installeras ett nytt beläggningssystem i Linköping som fram till driftstarten ska kunna producera de 6 000 kvadratmeter film som krävs.

– Vi kämpade för att få produktionen hit och nu sätter vi upp en anläggning på Wahlbecks företagspark.

Anläggningen byggs ut

Carina Höglund är uppväxt i Stockholm och började på I-linjen i Linköping 2001. Efter exjobbet på SAPA i Finspång ville hon ut i industrin, men bytte fot när Lars Hultman erbjöd en doktorandtjänst. Nu är alltså ESS hennes arbetsgivare men den fasta punkten är ännu Linköpings universitet.

– Det är en kul utmaning jag är en del av, även om livet här ibland kan vara lite ensamt eftersom alla kollegor finns i Lund. Men när produktionen drar igång ordentligt i Linköping kommer personalstyrkan att utökas, säger hon.

I februari 2014 fick Carina Höglund ett vackert bevis på sin forskarkompetens: Chester Carlsons forskningspris för framstående innovation, en nätt summa på 150 000 kronor. Framgångsfaktorerna är envishet och förmåga till problemlösning, säger hon själv. Och då uppdraget för ESS är avbockat – när har hon ingen aning om – hoppas hon på andra utmaningar, nya material, andra betingelser.

När spaden i höst sätts i jorden har planeringen för European Spallation Source pågått i 20 år. Minst 17 länder är involverade med Sverige och Norge som värdnationer. Anläggningen erbjuder möjligheter för forskare inom vitt skilda fält som livsvetenskaper, energi, miljöteknik, kulturarv och grundläggande fysik. De första projekten beräknas kunna starta 2019 och 2025 ska ESS vara i full drift.

Bor är ett naturligt grundämne med två stabila isotoper, 10B och 11B. 10B är en neutroninfångare som bland annat används i kärnreaktorer. Världens största fyndigheter av bormineral finns i Boron, Kalifornien, och i Kirka, Turkiet.

2014-08-21

Carina Höglund


Uppväxt i Stockholm och började på I-linjen i Linköping 2001. Efter exjobbet på SAPA i Finspång ville hon ut i industrin, men bytte fot när Lars Hultman erbjöd en doktorandtjänst. Nu är alltså ESS hennes arbetsgivare men den fasta punkten är ännu Linköpings universitet.

– Det är en kul utmaning jag är en del av, säger hon.

I februari 2014 fick Carina Höglund ett vackert bevis på sin forskarkompetens: Chester Carlsons forskningspris för framstående innovation, en nätt summa på 150 000 kronor. Framgångsfaktorerna är envishet och förmåga till problemlösning, säger hon själv. Och då uppdraget för ESS är avbockat – när har hon ingen aning om – hoppas hon på andra utmaningar, nya material, andra betingelser.
 

Läs mer

Kontakt