Hon vill göra skillnad

Erfarenheten av att själv vara flykting har lett till att Suad Ali numera arbetar med flyktingfrågor på nationell och internationell nivå. För ett år sedan läste hon statsvetenskap på LiU.
Suad AliFoto: Vibeke Mathiesen

Att få tag på Suad Ali för en intervju är inte enkelt. Uppdragen avlöser varandra. ”Nästa vecka är jag i Genève på tjänsteresa och veckan efter åker jag till Nairobi och till Dadaablägret i Kenya i två veckor” mailar hon från sin arbetsplats på Migrationsverket. Suad Ali har just börjat en ny anställning där hon både arbetar som utvecklingsledare för att stärka Sveriges mottagande av kvotflyktingar och medverkar i ett FN-uppdrag att hitta 30 000 nya platser i världen åt syriska kvotflyktingar. Sverige leder det arbetet.

När vi väl möts över en snabb lunch har hon just återvänt från flyktinglägret i Kenya där 500 000 människor lever, många sedan 90-talet. 150 kvotflyktingar därifrån har valts ut av FN:s flyktingorgan UNHCR och ska få ett nytt hemland i Sverige. Alla är från Somalia och hon har träffat dem på FN:s kontor i lägret.

– Det blev bra möten. De ställde många frågor och vi informerade dem om Sverige, som ett sätt att underlätta integrationen för dem.

För bara ett år sedan var Suad Ali fortfarande student vid Linköpings universitet där hon läste på pol.kand-programmet. Sedan dess har hon kommit en bra bit på väg i sin karriär, via en lång rad uppdrag under studietiden, engagemang i utrikespolitiska organisationer och sommarjobb på UNHCR för att uppmärksamma flyktingars situation i världen.

– Eftersom jag har mina rötter i Somalia kan jag relatera till frågorna, de känns nära för mig.

Häri ligger hennes drivkraft. Hon kan identifiera sig med människorna hon mötte till exempel i flyktinglägret i Kenya. Det hade kunnat vara hon och hennes familj som på 90-talet hamnat där istället för i Sverige.
– Jag vill göra något för andra, det är min främsta drivkraft. Om man så bara gör skillnad för en person så är det bra.

Många ideella projekt

Under åren som student jobbade hon hela tiden med olika ideella projekt. Hon ledde grupper för skolflickor med rötter i andra länder för att peppa dem att våga tro på sig själva och genomföra sina drömmar. 2011 startade hon en insamling till förmån för svältande människor på Afrikas Horn.

– Det började i liten skala med att jag bakade bröd och sålde för att få in pengar. Sedan engagerade sig några fler, vi började knacka dörr, gjorde insamlingar på stan och spred budskapet i sociala medier. Det hela blev jättestort, en massa människor engagerade sig och ville verkligen hjälpa. Vi blev intervjuade i tidningar och teve. På tre veckor hade vi samlat in 60 000 kronor till Läkare utan gränser och hjälporganisationen Islamic relief.

Suad startade också informationskvällar för att få fler somaliska ungdomar att studera på universitet, efter att ha sett statistik som visade att somaliska grupper är underrepresenterade på universiteteten i Sverige.
– Både föräldrar och ungdomar kom, det var fullsatt varje gång. Vi diskuterade vad de låga siffrorna berodde på och ungdomarna fick träffa somalier som hade läst vidare, på så sätt fick de konkreta förebilder.

Studierna i statsvetenskap löpte parallellt med det ideella engagemanget. En bra kombination, tycker hon.
– Jag har stor nytta av min universitetsutbildning, men de ideella uppdragen har gett mig en konkret verklighetsförankring.

Målet är att bli diplomat för att på så vis försöka bekämpa fattigdom och orättvisor. Hon tror på diplomatins möjligheter att förändra världen, om så bara i en något lite bättre riktning.
– Det är ett sätt att påverka. Jag vill gärna bli Sveriges representant i internationella frågor.

FN-högkvarteret i New York är en drömarbetsplats. Eller svenska ambassaden i Kenya.
– De har en Somalia-sektion som arbetar med utvecklingsfrågor för Somalia. Jag är imponerad av arbetet de gör där.

Men det där är framtidsdrömmar som Suad Ali ännu inte vet om de kommer att gå i lås. Nu är det arbetet på Migrationsverket som gäller. 40 miljoner människor är på flykt i världen. Om hon via arbetet kan underlätta livet för några av dem är hon nöjd.
– Det är så himla viktigt att man gör det man kan, oavsett om det är litet eller stort. Jag vet att jag kan göra skillnad och det kan alla andra också.