Hormon hämmar utvecklingen av aneurysm

Forskare vid Linköpings universitet har i samarbete med forskare från University of California visat att hormonet Adiponektin hämmar utvecklingen av aneurysm i aorta. För närvarande är operation den enda behandlingen för aneurysm.

Aneurysm (eller artärbråck) är en sjukdom som gör att kärlväggen i ett blodkärl blir försvagat och utvidgas onormalt. I värsta fall kan det leda till att kärlet brister och en blödning uppstår. Om detta sker i stora kroppspulsådern, aorta, kan det leda till ett livshotande tillstånd och måste snabbt behandlas för att patienten ska överleva. Den enda behandling som finns för aneurysm idag är operation.

I djurförsök har forskarna nu sett att hormonet Adiponektin hämmar viktiga mekanismer och signaleringsvägar, inklusive inflammation, vid sjukdomsförloppet av aneurysm. Effekten påverkar inte bara aortan utan även systemiskt i blodbanan och i fettet som omger aortan.

–  Adiponektin är ett hormon som kroppen producerar själv och halten ökar om man har en god kosthållning och motionerar regelbundet. Man kan tänka sig att det i framtiden kan tillföras i form av läkemedel eller att man ska kunna reglera kroppens egen produktion som ett led i en tänkbar behandling med andra läkemedel, säger Dick Wågsäter, forskningsledare för studien.

Forskargruppen kommer titta vidare på Adiponektin i kliniska studier.

Resultat från studien publiceras i Scientific Reports – Nature och ingick som ett delarbete i Emina Vorkapics doktorsavhandling ”Targeting vascular remodeling in abdominal aortic aneurysm – to identify novel treatment strategies and drug candidates” som lades fram vid LiU i juni 2016.