Idrott och musik på kvinnodagen

Internationella kvinnodagen den 8 mars uppmärksammas på LiU med en temaeftermiddag om kvinnors idrottande och med körmusik av damkören Linnea.

  Forum för genusvetenskap och jämställdhet arrangerar temaeftermiddagen ”I samma division? Villkor för kvinnors idrottande” där fokus kommer att vara kön och idrott.

– Temadagen ingår i en föreläsningsserie som vi kallar ”Idrott för vem” och där vi belyser idrotten utifrån jämställdhetsperspektiv på olika sätt. Framöver kommer vi att lyfta frågor om hbtq, etnisk mångfald, funktionsnedsättning och idrott. Men den 8 mars står kvinnors idrottande i fokus, säger Ulrica Engdahl, projektledare för Forum för genusvetenskap och jämställdhet.

Under eftermiddagen deltar flera personer med erfarenhet från idrottsvärlden, däribland före detta elitidrottaren och hockeyspelaren Maria Rooth och Sofia B Karlsson, verksam inom RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter). Medias roll och forskningsresultat lyfts också fram.

– Det händer mycket på den här fronten, många projekt och mycket forskning bedrivs inom området. Vi vill belysa det och vad som kommer ut av det. Många vill mycket men det är ändå ganska svårt att förändra strukturer. Vi vill titta framåt för att se vilka verktyg som behövs, säger Ulrica Engdahl.

Plats för arrangemanget (med gratis fika) är Linköpings stadsbibliotek. Tid: 13 – 17.30. Arrangörer är utöver LiU och stadsbiblioteket även Östergötlands Idrottsförbundet och Länsstyrelsen.

Konsert på universitetet

Kvinnodagen firas även på Linköpings universitet med en konsert med den akademiska damkören Linnea som sjunger på temat ”Ett knippe kvinnokamp” . Konserten ges i samarbete med Linköpings damkör och LIHtösen och den musik som uppförs är antingen skriven av kvinnor eller handlar om kvinnor.

Utöver musik innehåller konserten även korta framföranden av förra årets LiU-alumn Kajsa Andersson och post doc Lisa Guntram, LiU och en diskussion om kvinnor och inkludering.

Tid och plats: 8 mars kl 17.30 i Key-husets foajé, Campus Valla. Gratis inträde. Men frivilligt inträde som går till Linköpings tjej- och kvinnojourer.