Idrott som en åtgärd mot sociala problem: att problematisera politiska beskrivningar om idrottens potential i relation till välfärd.

Avhandlingsarbetet fokuserar på hur idrott för ungdomar beskrivs som ett sätt att hantera, förebygga eller lösa sociala problem genom att åstadkomma någon form av social förändring. Utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv med fokus på makt och styrning problematiseras politiska beskrivningar av hur barn och ungdomar i utsatthet med hjälp av idrott antas få en bättre framtid. 
knut på fotbollsnätAvhandlingen syftar till att undersöka hur strategier för att åstadkomma social förändring formas genom ’idrott som en lösning på sociala problem’.

Fyra huvudsakliga frågeställningar behandlas: 
  1.  Hur har det blivit möjligt att betrakta idrott som en lösning på sociala problem? 
  2.  Hur opererar idrott i praktiken som en lösning på sociala problem? 
  3. Hur konstrueras ’sociala problem’ när idrott beskrivs som en lösning? 
  4. Vilken typ av önskvärda ungdomar och medborgare skapas genom den här typen av verksamhet? 
Avhandlingen kontextualiserar framväxten av ’idrott som en lösning på sociala problem’ till förändringar i välfärdsstaten. I en välfärdsstat i förändring, förändras förutsättningarna och organisationsformerna för sociala insatser, traditionella områden för socialt arbete omorganiseras och nya sätt att hantera problem och nya organisationsformer för välfärdsarbete växer fram. 

Avhandlingsarbetet avslutas med disputation i september 2016.

Medverkande doktorand

Handledare

Relaterat innehåll