Immersiv konst i domteatern, Visualiseringscenter C: Öppen utlysning för musiker och kompositörer.

Norrköping, Sverige - Nordens enda musikstad i det globala nätverket UNESCO Creative Cities.

En sfärsik bild av lövträdKonceptbild av Natalia OliwiakPlats: Norrköping, Sverige 
Datum för residency: Maj-September 2022 (4 månader - detaljer kommer vi överens om i ett senare skede) 
Deadline för ansökan: 16 Jan 2022, 23:59 (GMT) 
Klicka här för att komma till den digitala ansökan i form av ett formulär, se information nedan angående dokument som bör bifogas.   

Information om uppdraget/residency 

Vi bjuder nu in musikakter av alla slag till Norrköping för att utforska det immersiva formatet i vår domteater på Visualiseringscenter C. De utvalda artisterna/kompositörerna/band kommer att arbeta tillsammans med den visuella konstnären Natalia Oliwiak, som också hon har en fyra månader lång residency i Norrköping för att skapa en visuell produktion med målet att skapa ett multimedialt konstverk och visa den i domen för publik. 

Dom-produktionen blir ett gemensamt projekt, där två konstnärer kombinerar sina talanger – skapa visuella och musikaliska effekter – för att utforma ett nytt och originellt immersivt verk, som utforskar sambandet mellan musik, visualisering och publikengagemang. Artisterna påbörjar arbetet tillsammans från starten av projektet och avslutar sin residens fyra månader senare, mellan maj och september 2022. De praktiska detaljerna utformas i nästa steg.  

Visionen för det gemensamma projektet är en fulldome-produktion med experimentell visualisering baserad på sfäriska videoinspelningar och musik baserat på ljudet av naturen. Fusionen mellan visualisering och musik är en avgörande aspekt av projektet, då visualiseringarna och musiken kommer att reflektera och förhålla sig dynamiskt till stämningarna i samspel. Verket skulle kunna beskrivas som en improvisation baserad på insamlat fotomaterial och ljudupptagningar som fångar essensen av naturen som omger Norrköping. 

Musiken spelar en ledande och avgörande roll gällande tempo och rytm i redigering när den allmänna atmosfären av upplevelsen skapas. Musiken förväntas hjälpa publiken att uppnå känslan av avslappning och möjliggöra en verklighetsflykt från omgivningen i verkligheten och introducera ett tillstånd av lugn på hög nivå. Elektronisk musik välkomnas också så länge det kan tillföra det förväntade resultatet. Det färdiga verket kommer att presenteras inför publik i domen i Visualiseringscenter C, i Norrköping. Om det är möjligt kommer ett event med livemusik arrangeras i samband med premiären, liksom en renderad film i fulldome-format med 7.2 ljud. 

Det gemensamma verket innebär också ett nära samarbete med andra inom projektet, exempelvis forskare, producenter och specialister på visualiseringsteknik som kan bidra med mer specifik kunskap om immersiv design, produktionsprocessen och immersiv visualiseringsteknik. Forskarna kommer även att studera publikens upplevelse av det färdiga verket med en visning med målet att formulera och identifiera ny kunskap om publikupplevelsen av ett immersivt multimediaverk. Denna kunskap bidrar till bättre design av framtida dom-produktioner.

Musiker och visuell artist kommer även att genomföra tre workshops tillsammans med fokus på immersiv konst och teknik, liksom deras respektive kreativa processer. Till dessa bjuds en publik in med mångfald i bakgrund, ålder, kunskap och så vidare, till exempel skolbarn, tonåringar eller forskare. 
Programmet för denna residency är bekostad av Norrköpings kommuns Forskningsfond och genomförs i samverkan mellan Visualiseringscenter C, NVAB och kommunens näringslivsavdelning, som en del av arbetet med det globala nätverket UNESCO Creative Cities. 

Information om Norrköping och Visualiseringscenter C

Norrköping ligger i östra Sverige, 16 mil söder om Stockholm. En före detta industristad dominerad av textil, men även pappersproduktion och andra varor i centrala Norrköping. I dag är de gamla industribyggnaderna fyllda med Campus Norrköping, Linköpings universitet, tech-forskning på global nivå och kulturinstitutioner med mera. Framförallt har staden blivit en hub för visualisering och musik. Staden har högklassig tillgång till konstgallerier och museer samt livescener och filmsalonger och en regional teater och symfoniorkester på hög nivå. Som kreativ stad i det globala nätverket arbetar Norrköping sedan 2017 med att uppnå Agenda 2030-målen och stärka sina spetskompetenser med kultur och musik som drivkraft. Det ger stora möjligheter att arbeta med konst och tech, gärna i form av genreöverskridande produktioner, projekt och initiativ. Glocal work, det vill säga både lokalt och globalt med kontakter som används för att möjliggöra innovativa idéer.  Visualiseringscenter C ligger i det gamla industrilandskapet. Där finns forskning och teknik inom visualisering på global nivå sida vid sida med utställningsytor och lokala skolaktiviteter. Centret är en del av Linköpings universitet och ett av de mest utvecklade i världen, med 8k laserprojektorsystem med stereo (3D) kapacitet och 7.2 ljud.  Hit kommer skolbarn för att lära sig mer om universums hemligheter, eller forskare som söker nya sätt att visualisera sitt arbete och produktionsteamet arbetar med att skapa publika produktioner som visas för allmänheten. De har prisats internationellt vid flera tillfällen och det är just detta immersiva format den visuella och musikaliska residensen bjuds in att utforska tillsammans med forskare och publik.  

Vilka vänder vi oss till?

Vi söker en musikartist, kompositör eller akt som har någon koppling till Norrköping. Vi förväntar oss att de sökande har erfarenhet och intresse av immersiv media och teknologi och genom samarbeten med den visuella artisten kan de fördjupa och utveckla den initiala visionen, som tidigare beskrivits. 
De sökande ska kunna spendera minst fyra månader i Norrköping under sin residensperiod och då arbeta minst 40 timmar per vecka med projektet. Vi kommer att inkludera support för teknisk produktion även för vår musiker vid behov, även om budgeten för detta i nuläget inte är så stor. Musikern/ljudkonstnären förväntas kunna spela in ljud i naturen utan teknisk support.  

Detta söker vi specifikt; någon med:

 • Erfarenhet i musikskapande och/eller ljuddesign 
 • Erfarenhet eller intresse av att arbeta med spatialt ljud och/eller mixa i 5.1 eller mer
 • Erfarenhet av att arbeta med multimediaproduktion  
 • En förståelse för ljudteknologi och immersiv visuell teknologi, exempelvis VR/AR/dombiograf och spelmotorer) 

Vad erbjuder vi?

 • Ett månatligt stipendium på 2400 Euro för den fyra månader långa produktionsperioden
 • Kostnader för transport och resor till och från Norrköping 
 • Arbetsplats i Norrköping 
 • Möjlighet att arbeta med en av de mest avancerade dombiograferna i världen 
 • Bli en aktiv del av Norrköpings färgstarka musikliv 
 • Vi erbjuder inte boende, men hjälper gärna till att hitta något om det behövs

Ansökningsformatet

Här är en lista på det du förväntas bifoga i din ansökan: 

 • Projektidé eller koncept för din del av det gemensamma verket, max 300 ord. 
 • Tre exempel på tidigare arbeten som du känner är relevanta för projektet och representerar dig som konstnär/musiker. Du kan även bifoga korta samples/ljudexempel för att presentera den idé/stämning du tänker dig för projektet (valfritt) 
 • CV 
 • Portfolio (eller länk till samlade produktioner) 

Klicka här för att komma till den digitala ansökan.
Deadline för ansökan är 16 januari 2022, 23:59 (GMT). 

Utvärderingskriterier

Ansökningarna utvärderas enligt följande:

 • Trovärdighet och kvalifikationer hos den sökande
 • Realistisk projektidé som tilltalar och passar konceptet  
 • Prov/samples av musiken/ljuden

Tidsplan för sökande

Open call öppnas  19 November 2021 
Ansökan, deadline  16 Januari 2022, 23:59 (GMT) 
Intervjuer av utvalda sökande  klara 10 Februari 2022 
Resultatet delges officiellt  16 Februari 2022 
Studiebesök i Norrköping/Domen (valfritt)  Mars-April 2022 
Residens för produktion Norrköping  Maj-September 2022 


Om du har frågor om ansökan eller problem med online-formuläret, kontakta gärna projektansvarig Ahmet Börütecene: ahmet.borutecene@liu.se.