Inbjudan till att nominera examensarbeten

NATDID bjuder in lärosäten att nominera examensarbeten skrivna och examinerade under 2019/2020 med inriktning mot de naturvetenskapliga ämnenas och/eller teknikens didaktik. 

Utifrån de nominerade bidragen kommer vi att välja ut två vinnande bidrag. Författarna till de vinnande bidragen erbjuds att presentera sina arbeten som ett bidrag på konferensen FND 2020 i Göteborg. Dessutom får författarna av arbetet delta på konferensen vilket ger dem möjlighet att träffa såväl lärare som forskare och bygga nätverk för sin framtida yrkesprofession.

Varje lärosäte får nominera ett examensarbete. Examensarbetet ska vara skrivet inom något av lärarprogrammen, vara praktiknära och ha tydliga implikationer för lärarprofessionen. Examensarbetet kan vara författat av en eller två studenter och vara skrivet på grundläggande eller avancerad nivå. Arbetet ska vara nydanande och värt att sprida till en bred publik. Studenterna vars arbete nomineras ska ha accepterat nomineringen och ha möjlighet att komma till konferensen den 11-12 november 2020 i Göteborg. NATDID kommer att stå för konferensavgift, resa och boende. NATDID erbjuder även författarna att publicera en omskriven version av sitt examensarbete.

Nomineringsprocessen pågår från och med 17 februari till den 30 juni 2020. Så tipsa de studenter som skriver examensarbete om denna möjlighet. Lärosätet nominerar examensarbetet genom att skicka det som en bilaga till fobasnt@uv.liu.se tillsammans med författarnas aktuella kontaktuppgifter. Kom ihåg att kontakta författarna och fråga om de har möjlighet att delta den 11-12 november 2020, innan ni skickar det till oss.

Frågor kan ställas till fobasnt@uv.liu.se

2019 års vinnare. Emmeli Fall och David Kirsch, KTH och Alexander Sernstål, Karlstad universitet

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll