Information från specialistsjuksköterske-programmet med inriktning medicinsk vård

Utbildningen startar under vecka 35.  Lokal och datum meddelas på utbildningens hemsida innan kursstart. Uppropet är obligatoriskt! Om du inte kan komma till uppropet måste du i förväg meddela utbildningsadministratör Helen Hagström, annars förlorar du din plats.

Upprop och allmän information som gäller alla utbildningar, kommer att ske tillsammans med specialistsjuksköterskeutbildningen inom kirurgisk vård.  Därefter ges specifik information för specialistutbildningen inom medicinsk vård. Om det är ett tillräckligt stort antal som anmäler intresse för profilering mot neurologisk vård, kommer det även i höst att vara en basgrupp inom området.

Specialistutbildningen läses på halvfart, den består av sex kurser och totalt 60 högskolepoäng (hp).

Under hösten är utbildningen campusförlagd till onsdagar och torsdagar ojämna veckor, och tre dagar jämna veckor bör planeras för egen studietid.

Under höstterminen läses följande kurser: Omvårdnadens kärnkompetenser inom medicinsk vård, 2,5hp, Klinisk fysiologi, farmakologi och diagnostik inom medicinsk vård, 5hp och Bedömning och handläggning av komplexa omvårdnadssituationer inom medicinsk vård, 22,5hp. Den sistnämnda kursen ingår även i termin två och fyra.

Första kursen ”Omvårdnadens kärnkompetenser inom medicinsk vård, 2,5hp” på programmet samläses med andra specialistsjuksköterskeprogram inom Linköpings Universitet. En viktig aktivitet som du som student själv måste göra innan kursstart eller under första dagen på campus är att se den film om Omvårdnadsbegrepp på avancerad nivå som Carina Berterö, ämnesansvarig professor på avancerad nivå gjort. Redan på torsdagen vecka 35 kommer Carina ha ett seminarium med sk. Flipped Classroom pedagogik. In traditionell pedagogik är strukturen att läraren först har en föreläsning kring ett ämne och att studenten sedan går hem och läser på om detta. Tyvärr leder det ofta till att studenten vid inläsning kommer på frågor kring svåra moment, men då inte har möjlighet att interagera med läraren. Vid Flipped Classroom läser du som student på ämne innan föreläsningen, i detta fall genom att se en film, och skapar utifrån det frågor eller reflektioner som du tar med dig till seminariet så att alla studenter kan ta del av svaret. På så sätt blir undervisningen riktad mot de moment som behöver stöd från läraren.

Klicka på eller kopiera in webbadressen nedan för att komma till nedladdningssidan för filmen. Ladda ner filmen och titta igenom den. Den är uppbyggd som en power pointpresentation med ljud till varje bild. Skriv ner frågor eller funderingar som du sedan tar med dig till seminariet.

https://delafil.se/00a606b32462d60d/Vadå_kärnkompetens_i_avancerad_vård._Detta_har_vi_väl_hört_förut..._-_Carina_Berterö.ppsx

 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är förlagd till termin två (fyra veckor) och termin fyra (två veckor) och genomförs som heltidsstudier. VFU är primärt förlagd till Region Östergötland, men kan förläggas till hemorten eller annat sjukhus om lämplig plats kan beredas.

Översikt över hela utbildningstiden bifogas.

Medicinska fakultetens pedagogiska metod är problembaserat lärande (PBL) vilket innebär arbete i basgrupp tillsammans med medstudenter och självständiga studier. Basgruppsarbete, seminarier och föreläsningar ger förutsättningar och stöd i din lärandeprocess.  Inför studierna, som bygger på sjuksköterskans grundkompetens, rekommenderar vi, utifrån ditt eget behov, repetition av grundkunskap inom anatomi och fysiologi, insikt i vetenskapliga metoder och läkemedelsberäkning.

Läs mer om utbildningen här, där uppdaterad information för ht 18 läggs ut efterhand; https://liu.se/utbildning/program/masm1 

DokumentVisa/dölj innehåll

KontaktpersonerVisa/dölj innehåll