Antagen: Senare del av program vid Tekniska högskolan

Välkommen till Läkarprogrammet ht2018!
Vi vill hälsa dig varmt välkommen till läkarutbildningen i Linköping, en fantastisk utbildning som upprepade gånger rankats som en av de bästa i Sverige - flera gånger som den allra bästa. Utbildningen är framgångsrik tack vare våra studenter. Det är du som student och vi lärare som tillsammans skapar 11 terminers spännande och roligt lärande. Utbildningen syftar till att ge dig en stabil bas för utövande av läkaryrket, men också förutsättningar att ta del av den internationella utvecklingen av diagnostik och behandling, liksom att själv delta i den utvecklingen.
 

 

Kontakt, frågor och support

Antagen till Linköpings universitet