Information till dig som är reservplacerad vid Medicinska fakultetens utbildningar

Utbildningarna vid Medicinska fakulteten startar enligt den information som publicerats på www.liu.se/antagen och respektive programhemsida. Reservkallelse påbörjas direkt efter urval II (för specialistsjuksköterskeprogrammen och barnmorskeprogrammet startar den direkt efter urvalet). Vi kallar reserver via telefon eller mail. Se till att dina uppgifter på www.antagning.se är korrekta och var tillgänglig i möjligaste mån.
 
Om du blir erbjuden en reservplats är det viktigt att du snabbt kan lämna besked om du vill ha platsen eller ej. Du måste också snabbt kunna vara på plats i Linköping/Norrköping och delta i undervisningen om du får erbjudande om plats med kort varsel eller då utbildningen redan har startat.
 
Uppropet är endast öppet för de som fått en plats på utbildningen och reservplacerade ska inte komma till ordinarie upprop.
 
Om du inte vill stå kvar som reserv bör du lämna återbud direkt på www.antagning.se efter att ha loggat in på din profil.