Ingen mördare går säker 2020

Virtuella obduktioner och rekonstruktioner av brottsplatser och kanske också en allvetande avatar kan i framtiden bidra till att lösa ännu flera brott. I Almedalen hölls en mordutredning 2020.

Anders YnnermanFoto: Monica WestmanLiU-professor Anders Ynnerman visade under seminarier Mordutredning 2020 upp tre tekniker som alla kan bidra till att lösa brott, en som finns och fungerar, en som är fullt möjlig att använda sig av och en tredje som hör framtiden till.

Virtuella obduktioner

Virtuella obduktioner görs redan idag med hjälp av bilder från den CT-skanner som finns vid CMIV, Centrum för medicinsk och vetenskaplig visualisering vid LiU. På två sekunder tas 25 000 bilder som ger 10 gigabyte data. Med hjälp av avancerade algoritmer, utvecklade under många år, kan en avliden person skalas av lager för lager in till skelettet. Kulfragment syns tydligt, liksom knivsår, brutna ben och knäckta nackar. 800 sådana obduktioner har man gjort hittills. (finns exempel på Youtube)

– Misstänker man ett brott så görs även en medicinsk obduktion, men då vet man lite mera vad man ska leta efter, berättar Anders Ynnerman och visar hur doktoranderna också utvecklat en virtuell ficklampa som kan lysa upp de ställen man vill titta extra på.

Skanna in brottsplatsen

Med modern skanningsteknik kan man också skanna in en byggnad och på så vis också rekonstruera en brottsplats. Det är också möjligt att placera ut föremål i bilden, något som Anders Ynnerman illustrerade genom att placera in virtuella IKEA-möbler i en inskannad herrgård. Ingen kan se att de inte står där på riktigt.

Allvetande avatar

Men mest spektakulärt är kanske ändå den allvetande avatar som i form av ett hologram kommer att kunna ge oss människor råd i framtiden. Bakom ligger så klart en insamling av enorma mängder data från bilder, övervakningskameror, databaser, sensorer, sociala medier och vad man än kan tänka sig, nerskalade från Tbit/s till Gbit/s till de Mbit/s som vi människor förmår att ta till oss i form av kunskaper och insikter.

– Avataren är det ultimata gränssnittet säger Anders Ynnerman och visar upp ett hologram av en gammal vis man som har all kunskap att förmedla och som presenterar fakta och ger goda råd till den människa som måste fatta de snabba besluten.

Stefan HectorFoto: Monica WestmanMed vid seminariet var också Stefan Hector, kommenderingschef på polisens Nationella operativa avdelning och han hade tre önskemål där han ser att polisen har stora behov.

1. En rättvisande bild över brottsligheten i statistik och siffror – hur ser det egentligen ut, såväl på nationell nivå men där man också kan se avvikelser per region. En bild som genereras snabbt och automatiskt.

2. Beslutsstöd, Stefan Hector liknade polisens arbete vid en fotbollsdomares, man måste ofta ta snabba beslut utan att ha fullständig information. Några indikatorer att gå efter.

3. Prediktion, det vill säga vad kan vi förvänta oss Vi vet exempelvis i dag att vi får mer att göra när skolorna slutar och det är varmt ute, men vi skulle vilja ha lite mera sofistikerade sådana prognoser, förklarar han.

Så går det till

Lena Klasén, chef för Nationellt forensiskt centrum, beskrev också i snabba ordalag hur en mordutredning skulle kunna gå till år 2020 med hjälp av all den teknik som finns i dag och som är på väg just bakom hörnet. Det är inte bara de fysiska spåren som är möjliga att följa, som fingeravtryck och DNA, utan även digitala spår som mobiltelefoner, datorer och sociala medier. Även handel med narkotika och vapen lämnar spår efter sig och allt sammantaget och bearbetat kan ge en snabb och bra bild av vad som hänt och var man ska söka den skyldige.

East Sweden arena i Almedalen var fullsatt av intresserade åhörare som också ville veta hur integriteten hanteras i ett samhälle där vi kan ha koll på och följa allt och alla.
Lena KlasénFoto: Monica Westman
– De yngre generationerna har en vidare syn på integritetsfrågorna och vi delar massor av privat information i dag, via facebook och andra sociala medier. Men självklart måste vi ha regler för vem som har tillgång till vilken information, svarade Lena Klasén.

– Myndigheterna är intresserade av sammanhang, inte av detaljer. Klarar rättsväsendet upp fler brott finns det en högre acceptans för att använda de nya metoderna, konstaterar Stefan Hector, som efter seminariet gav sig ut på en fotpatrullering i Visbys trånga gränder.

LiU i Almedalen

LiU-forskare deltar vid en lång rad seminarier anordnade av LiU och East Sweden, men också av andra arrangörer. Däribland ämnen som rör skola och folkbildning, övergrepp på nätet, fosterdiagnostik, sex som självskadebeteende, tillväxt och robotar, mottagandet av nyanlända, djurtransporter, hjärnforskning och alkohol. Almedalsprogrammet i sin helhet (Sök på Linköpings universitet så kommer hela listan upp där LiU-forskare deltar).

Kontakt

Almedalen 2016

Artiklar om brott

Mer forskning i fokus

Nyheter från LiU