Inriktningar inom FontD och lärosätenas kontaktpersoner

Välkommen till information om inriktningar inom FontD och kontaktuppgifter till de olika lärosätena.

FontD Inriktningar sida

Nedan följer de olika lärosätenas kontaktpersoner och hemsidor.
Linköpings universitet (LiU)
Konrad Schönborn, konrad.schonborn@liu.se, tel. 011-363609
Jonas Hallström, jonas.hallstrom@liu.se, tel. 070-9647390

Högskolan Kristianstad (HKr)
Anders Jönsson, anders.jonsson@hkr.se, tel. 044-2503409
Andreas Redfors, andreas.redfors@hkr.se, tel. 044-2503421

Malmö universitet (Mau)
Jesper Sjöström, jesper.sjostrom@mau.se, tel. 040-6658050
Clas Olander, clas.olander@mau.se, tel. 040-6658655

Karlstads universitet (KaU)
Niklas Gericke, niklas.gericke@kau.se, tel. 054-7001516

Mälardalens högskola (MDH)
Gunnar Jonsson, gunnar.jonsson@mdh.se, tel. 021-151744

Linnéuniversitetet (Lnu)
Mats Lindahl, mats.lindahl@lnu.se, tel. 0480-447339

Högskolan i Halmstad (HH)
Pernilla Nilsson, pernilla.nilsson@hh.se, tel. 0708-352772

Umeå universitet (UmU) OBS! Sök direkt till Umeå via länken!
Christina Ottander, christina.ottander@umu.se, tel. 090-7867124
Maria Berge, maria.berge@umu.se, tel. 090-7865985

Kungliga tekniska högskolan (KTH) OBS! Sök direkt till KTH via länken!
Susanne Engström, sengstro@kth.se, tel. 070-6528950
Arnold Pears, pears@kth.se, tel. 070-0877040

Örebro universitet (ORU)
Bodil Sundberg, bodil.sundberg@oru.se, tel. 019-303367


Inriktningar inom FontD vid Linköpings universitet
Visa/dölj innehåll

Teknik, naturvetenskap och didaktik (TekNaD)

Vi är en forskningsmiljö vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande i Norrköping med nära anknytning till olika lärarutbildningar. Vi kommer att anta doktorander inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik, med fokus på förskola, grundskola, gymnasium och/eller lärarutbildning. Nedan anger vi våra övergripande forskningsteman, inom vilka det finns möjlighet till olika ämnesdidaktiska frågeställningar för ett doktorandprojekt: 

  • Historiska, filosofiska och kulturella perspektiv på naturvetenskap och teknik
  • Språk, redskap och representationer inom naturvetenskap och teknik
  • Digitala verktyg och digitaliseringens effekter inom naturvetenskap och teknik
  • Bedömning och skolans styrning

Vill Du vara med och bidra är Du välkommen att söka en av våra forskarstudieplatser mot naturvetenskapernas eller teknikens didaktik.

Kontaktpersoner
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Visuellt lärande och kommunikation (VLC)

Vi är en forskargrupp på Institutionen för naturvetenskap och teknik som arbetar nära Norrköpings Visualiseringscenter. Vi undersöker lärande med hjälp av bilder, animationer, simuleringar, VR-tekniker och andra digitala medier.

Vårt fokus är att förstå hur modern digital teknik bäst kan utformas och utnyttjas i undervisning och lärande av naturvetenskap. Vi är här särskilt intresserade av applikationer som utnyttjar flera sinnen. Vi har projekt på alla utbildningsnivåer.

Kontakter
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Mälardalens högskola - FontD
Visa/dölj innehåll

Forskarskola i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FontD5) för lärarutbildare, lärare eller andra med erfarenhet av undervisning vid lärarutbildning.

Välkommen med en ansökan till FontDs forskarskola (FONTD5) som startar 2020-09-01 och välj då gärna MDH som ditt förstahandsval.

Hos oss kan du få en forskarutbildning inom en miljö som omfattar matematikens, naturvetenskapernas och teknikens ämnesdidaktik.

Utmärkande för vår forskning är dess teoriutvecklande och praxisnära karaktär. Den praxisnära forskningen bedrivs i samverkan med såväl skolan som den högre utbildningen, särskilt lärarutbildningen. Forskningen har en tillämpande karaktär och är utvecklingsorienterad. En stor del av forskningen bedrivs i form av klassrumsstudier. En naturlig situation är att forskare och lärare arbetar tillsammans, utifrån sina professioner, som likställda partners med gemensamma frågeställningar.

Vi som forskar inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik är intresserade av/arbetar med följande områden: Betyg och bedömning, Naturvetenskapernas karaktär (NOS), Undervisning och undervisningsmetoder i fysikklassrummet, Teknikens karaktär (NOT), Programmering/Digitala verktyg inom tekniken, Samverkansprojekt mellan högskolan och grundskolan/förskolan (så som studier av lärarhandledningar i naturvetenskapliga ämnen, aktionsforskning, forskningscirklar).

För närvarande pågår tre projekt:

  1. Ett samverkansprojekt med förskolorna i en svensk kommun. Forskningen i projektet fokuserar bland annat på förskolepersonalens och förskolerektorernas syn på teknik och teknikundervisning samt på barnens möjligheter till lärande och interaktion med teknik i de deltagande förskolorna.
  2. En studie kring svenska tekniklärares förutsättningar att bedöma elevernas kunskaper och färdigheter i det nya centrala innehållet programmering inom teknikämnet
  3. En studie kring didaktiska utmaningar inom kemiundervisningen i åk 4–6 

Observera att du självklart är välkommen in med en ansökan även om ditt forskningsintresse inte beskrivs i inriktningarna ovan. På MDH har vi kompetens mot mer generella NT-didaktiska områden samt mer specifika ämnesdidaktiska områden inom kemi, fysik och teknik. Ditt slutliga val av ämnesområde bestäms i samråd med föreslagna handledare. 

För närvarande (februari 2020) består gruppen av två forskarstuderande, tre lektorer och intresserade adjunkter.

Kontaktperson: Universitetslektor Gunnar Jonsson 021-151744