6 miljoner för forskning om integration och arbetsliv

LiU-forskare tar hem sex miljoner kronor när Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) delar ut anslag till arbetslivsforskning.

arbetslivLiU-forskare ska studera integration i arbetslivet (personen på bilden har ingen direkt koppling till projektet). Foto: ScandinavZoran Slavnic, biträdande professor, får 4 miljoner kronor för att forska om invandrares rättsliga status, integration och livscykelmönster. I projektet medverkar även biträdande professor Branka Likic-Brboric. Båda är verksamma vid REMESO, LiU:s institut för forskning om migration, etnicitet och samhälle.

Dessutom får Viktor Vesterberg 2 miljoner kronor för att som postdoktor studera inkluderingsinsatser för dem som står längst från arbetsmarknaden. Han är knuten till Avdelningen för socialt arbete.

Samtliga anslagsmottagare arbetar på Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier vid Campus Norrköping.

Totalt delade Forte ut 61 miljoner kronor till tretton projekt och åtta postdoktorer.