Intelligenta undanmanövrar för autonoma markbundna fordon

Projektet innefattar planering av tidskritiska undanmanövrar. Vi fokuserar på att utveckla nya formuleringar av målfunktioner och krav för rörelseplaneringsproblem som löses
FordonssystemKritisk undanmanöver Foto iStock/Toa55Det övergripande målet är att öka säkerheten för fordonet genom att utnyttja nya sensorer för att bedöma situationen samt ökade möjligheter till individuell bromsning och vinkelstyrning av enskilda hjul. En av de största utmaningarna för att använda optimering för autonomi i fordon är att utnyttja datorkraften för att skapa beräkningar som är så snabba som en kritisk undanmanöver kräver.

Projektet drivs utmed två kompletterande spår. Det första spåret handlar om att formulera nya optimeringsproblem för planeringen av en säker rörelse när fordonet exempelvis ska göra ett hastigt filbyte på en väg för att undvika ett hinder.

Det andra spåret undersöker hur beräkningskomplexiteten i optimeringsproblemet för att bestämma den optimala banan och rörelsen i en given situation kan minskas. Mer specifikt har metoder utvecklats för uppdelning av manövern och för parallelldatorberäkningar av de olika resulterande segmenten. Sådana metoder minskar beräkningstiden och är därför av stor betydelse för att fordonet i realtid ska kunna bestämma en optimal manöver.

En utvärdering av metoderna i en experimentbil planeras inom ramen för WASP:s forskningsarena WARA för automatiserade transportsystem.

Forskare

WASP forskning fordonssystem