En internationell miljö

– Även om vi jobbar mycket tillsammans online, är det viktigt att träffas offline och diskutera på djupet. Och så är det 'hyggeligt', förstås! säger Grete Rusten.

Gunnar Helgi Kristinsson och Ola Hedin diskuterar korruption vid fikat.Bild: Korruptionsdiskussion. Gunnar Helgi Kristinsson (stående) fick genast frågor som sin forskning av CKS ekonom Ola Hedin vid kaffet. Foto: Anna Valentinsson

I korridorerna och på arbetsrummen klingar det av norska, isländska och svenska. Just den här veckan i maj är CKS båda gästforskare den här våren på plats samtidigt: Grete Rusten, professor vid Universitetet i Bergen och som under många år samarbetat med CKS vetenskapliga ledare Brita Hermelin, samt Gunnar Helgi Kristinsson, professor vid Islands universitet som samarbetar med CKS-forskaren Gissur Ò Erlingsson.

– För mig finns det två stora vinster med att komma hit. Dels lär jag mig mer om de svenska kommunerna som har ett annat system än på Island och dels kan jag koncentrera mig fullt ut på min forskning. Och så är det roligt också förstås! säger Gunnar Helgi Kristinsson.

Jämför Island och Sverige

Gunnar och Gissur har tidigare bland annat gett en kurs vid Islands universitet om politisk korruption. Under vistelsen i Sverige hoppas de att kunna forma ett nytt gemensamt forskningsprojekt.

– Vi kommer också att göra jämförande studier mellan de politiska förvaltningarna mellan Sverige och Island och med olika perspektiv på korruption. Island är fortfarande i chock efter den stora finanskrisen 2008: förtroendet för det politiska systemet saknas fortfarande hos de isländska medborgarna. Det har gått fortare för ekonomin att återhämta sig, säger Gunnar Helgi Kristinsson.

Stärka internationella band

Att samarbeta med och ha internationella gästforskare och studenter har blivit ett vanligt inslag i CKS miljö de senaste åren. De internationella kontakterna har varit så värdefulla att CKS från och med 2017 har ett gästforskarprogram. Syftet är att fördjupa kontakten med forskare och forskningsmiljöer utanför Linköpings universitet. Gästforskaren ska ha en tydlig anknytning till något av CKS forskningsfält och delta i forskning eller samverkan.

Grete och Brita är i slutfasen av sitt gemensamma forskningsprojekt  ”Små kommuner och stora företag” som finansieras av Vetenskapsrådet. Just nu analyserar och förklarar de orsaker till utvecklingen i ett antal industrikommuner i Sverige sedan finanskrisen 2008. Och en del av de databaser de behöver hämta information ifrån är inte tillgängliga från Norge – men de finns på LiU:s bibliotek.

– Norge och Sverige kan vid en första anblick se lika ut, men det finns skillnader i ansvarsfördelning i förvaltningsnivåerna och näringslivsstrukturen. De nyanserna är intressanta att studera. Till exempel tar man olika vägar i organiseringen av näringspolitiken i Norge och Sverige, men intressant nog uppnår man ofta samma resultat. Hur kommer det sig?  undrar Grete Rusten.

Sedan fortsätter diskussionen inne på Britas rum – och planeringen av kommande gemensamma projekt. Gärna inom regional och industriell utveckling eller green growth.

Brita Hermelin och Greta Rusten jobbar tillsammans.

Bild: I slutfasen. Brita Hermelin och Grete Rusten har jobbat med forskningsprojektet ”Små kommuner och stora företag” under flera år. Foto: Anna Valentinsson

Fakta

CKS gästforskarprogram

  • Under 2015–2016 har sex gästforskare/gäststudenter från universitet i Holland, Tyskland och USA vistats på CKS. 
  • För att komma ifråga som gästforskare på CKS ska denne vara docent, biträdande professor eller professor och höra till ett annat svenskt eller utländskt universitet.
  • CKS bidrar med IT-stöd och ger bidrag till resor och logi till gästforskarna.

Kontakt

Fler nyheter från Liu.se