Interventioner mot fattigdom – försörjningsstöd och aktivering, 7,5 hp eller 15 hp

Kursen är en del av utbudet vid Nationella forskarskolan i socialt arbete. Förkunskapskravet för kursen är antagning på forskarutbildning i socialt arbete.

Young workers gathering in the conference room and working hard and using laptop for training
Foto Deagreez

I kursen kommer vi att diskutera forskning om interventioner, i nutid och historiskt, som förknippas med fattigdom, exempelvis gentemot hemlöshet. Vi kommer även att diskutera forskning som försörjningsstöd utifrån teoretiska begrepp som handlingsfrihet, kategorisering och stigma. Detta följs av forskning om hur aktivering styrs samt ungdomsarbetslöshet. 

Kursens syfte

Kursen syftar till att öka förmågan att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat om försörjningsstöd och aktivering. Detta sker i dialog med vetenskapssamhället och övriga samhället.

Kursens omfattning

Kursen bygger på tre tvådagars träffar i Malmö, Lund och Växjö. Första träffen blir i Malmö 18-19 mars 2019. Vi träffas i Lund 27-28 maj 2019. Och den tredje träffen kommer att vara Växjö i månadsskiftet september/oktober 2019 (datum för detta fastställs senare). OBS! Tidigare information om datum för träffarna har korrigerats.

Examination planeras efter sommaren men datumet kan komma att förändras i dialog med kursdeltagarna. Examinationen sker i Växjö och genom ett paper för att examinera för 7,5 hp eller 15 hp. 15 hp ställer högre krav på att doktoranden anknyter till den internationella forskningen samt skriver ett mer omfattande paper än för 7,5 hp.

Kursen är en del av utbudet vid Nationella forskarskolan i socialt arbete. De enda tillkommande kurskostnaderna för dig som doktorand är resa plus boende. Enligt avtal med Nationella forskarskolan i socialt arbete ska kurskostnaderna bekostas av din institution. 

Kursansvariga

Vi som ansvar för kursen är Alexandru Panican, docent i socialt arbete på Lunds universitet, Tapio Salonen, professor i socialt arbete på Malmö universitet och Rickard Ulmestig, docent i socialt arbete på Linnéuniversitetet och Lunds universitet. Därutöver kommer ett flertal namnkunniga kollegor också delta på kursen, såsom Anna Angelin, Marcus Knutagård, Renate Minas och Sune Sunesson.

Kursen drivs av Institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet i samarbete med Lunds universitet och Malmö universitet.

Kursen drivs av Institutionen för socialt arbete på Linnéuniversitet. Kontaktperson är Rickard som gärna svarar på frågor och som också tar emot din anmälan (innan sista november 2018) per mail: Rickard.Ulmestig@lnu.se

Kursplan med litteraturlistaVisa/dölj innehåll

Kontakt och anmälanVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll