Introverta hjältar och twittrande litteratur

Läsårets Strimma har gestaltning som tema. Den första i raden av
sex öppna föreläsningar tar upp populär och publik kultur. Science fiction samt den multimediala författaren.
Värdinstitution för den här Strimmaomgången är Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur. Som tidigare år kommer två föreläsare att medverka vid varje Strimma och det är precis som vanligt också tre föreläsningar på hösten och tre på våren.

Gemensamt för alla föreläsningarna är temat ”Gestaltningens möjligheter och utmaningar”.

Illustration Helmuth Ellgaard 1953, fiktion, flygareDen 29 september och först ut i raden av föreläsare från filosofisk fakultet är Michael Godhe, lektor vid KSM, som kommer att berätta om science fiction som en av vår tids mest vitala och populära uttrycksformer. Och en genre som på olika sätt tar upp filosofiska, religiösa, sociala, politiska eller existentiella frågor som människan kan ställas inför i en högteknologisk civilisation.

Hans föreläsning ”Science fiction som publik kultur” följs av ett föredrag av Matilda Torstensson Wulf, doktorand vid tema Q under rubriken ”Introverta hjältar och twittrande litteratur: Om den multimediala författarens självgestaltning.” Hon ställer det romantiska konstnärsidealet, det ensamma och lidande geniet, mot dagens multimediala ideal då författaren förväntas delta i i alla typer av mediala sammanhang och inte minst vara aktiv på sociala medier.

Den 27 oktober tar Strimman tar Johanna Haverlind, biträdande museichef vid Arbetets museum och utställningsproducenten Ann-Sofi Axelsson, upp forskningskommunikation som gestaltning.
I kvällens andra föreläsning fortsätter Mattias Åkeson, konstnär och universitetsadjunkt vid KSM, delvis på samma spår. Med ”Parallella historier – Det gestaltade rummets möjligheter” får publiken höra om gestaltande rum med exempel från kalla kriget, Ingmar Bergman och medelklassens pulvriserade drömmar.

Novemberstrimman berör gestaltning av det som en gång var men inte längre är. Bodil Axelsson, föreståndare för ACSIS, tar upp möjligheter och dilemman när konstnärer får uppdraget att kreativt gestalta nuet eller kritiskt återskapa det förflutna.
Och sist ut denna termin och i den tredje Strimman är Helena Persson, chef för Norrköpings konstmuseum. Hennes föreläsning handlar om identitet och värderingar – vad det i praktiken innebär att följa i konstnärers och konstens spår.

Samtliga föreläsningar hålls i Vallabiblioteket, Hus D.


Illustration: Helmuth Ellgaard 1953

Publicerad 2015-08-31