Invald i Socialstyrelsen 

Martin Börjeson vid avdelning Socialt arbete, ISV, har blivit invald som ledamot i Socialstyrelsen. Styrelsens sammansättning ska löpa från den 1 mars 2016 till och med den 31 december 2019.

Regeringen har givit Myndigheten för vårdanalys i uppdrag att genomföra en förstudie för att analysera om det finns omotiverade skillnader mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, vid bemötande, bedömning och insatser på socialtjänstens område.

Inom ramen för myndighetens arbete kommer Martin att ansvara för en underlagsrapport som ska, dels identifiera vilken lagstiftning som är relevant när det gäller jämställdhet och jämlikhet inom socialtjänsten, dels redovisa en kunskapsöversikt när det gäller tidigare forskning inom området.

Pressmeddelande: Regeringen stärker ledningsformen för Socialstyrelsen