Invandring som resurs i stagnerade kommuner

Åsa Bråmå och Karl Wennberg, Institutet för Analytisk Sociologi jobbar tillsammans i det externa forskningsprojektet: Invandring som resurs i stagnerande kommuner. Projektet är finansierat av Kommuninvest.

Syftet med projektet är att identifiera förutsättningar på kommun-, bostadsområdes-, hushåll- och individnivå som bäddar för lyckad integration på arbetsmarknaden bland invandrade.

Fokus är på kommuner som har en negativ eller stagnerande befolkningstrend. Många av dessa kommuner tar ett stort ansvar när det gäller flyktingmottagning och introduktion av nyanlända. Detta innebär ofta kostnader och andra påfrestningar på kort sikt, men kan på lång sikt vara en resurs om de invandrade ges — eller tar sig — möjligheter att bidra till sin egen och kommunens försörjning.

Att lyckas med arbetsmarknadsintegrationen i dessa kommuner är mycket angeläget eftersom det kan lösa två problem samtidigt, avfolkning och invandrades utanförskap.

Länk till projektet: Invandring som resurs i stagnerade kommuner