18 april 2018

Hur kan ingenjörsvärlden göras tillgänglig för alla samhällsgrupper? Det jobbar I-sektionens jämlikhetsförening iQual för genom både workshops och mer oväntade arrangemang.

I framtiden vill iQual anordna fler workshops.
– Vårt mål är att skapa ett studieliv som präglas av jämlikhet och ett universitet som är tillgängligt för alla. Vi tror att vi kan nå dit genom att skapa diskussion och medvetenhet kring hur situationen ser ut idag, säger August Sundberg, ordförande för iQual.

När det kommer till könsfördelning är Industriell ekonomi en av de civilingenjörsutbildningar som ligger bäst till. Men iQual vill belysa även andra perspektiv.

– Tittar vi till exempel på var studenterna kommer ifrån i landet och om de har svenskfödda föräldrar är det en väldigt homogen grupp går programmet.

Civilingenjörsvärlden kan upplevas som rätt exkluderande just för att den är så homogen. iQual jobbar med de olika utskotten i sektionen genom att bjuda in till workshops och föreläsningar. Strategin är att skapa ett förtroende mellan föreningen och sektionsmedlemmarna, och att skapa diskussion istället för att föreläsa om rätt eller fel. Många deltagare har varit positivt överraskade efter en lite avvaktande inställning till en början.

August Sundberg arbetar med att dra igång ett centralt intiativ för jämställdhet.– Det är obekväma frågor vi lyfter. Vad har vi för stämning i vår sektion, vad har vi för normer som styr? Vilka är vi som går här, är vi privilegierade? Vi vill skapa en medvetenhet och att väcka tankarna är startpunkten.  

I framtiden vill iQual också ordna fler workshops och föreläsningar som är öppna för alla studenter. – Låga trösklar är det som behövs, för att skapa en öppenhet som inkluderar alla. Låg tröskel gällde när iQual under höstterminens tentaperiod bjöd in till evenemanget ”Tentaångest med iQual”. Ett klassrum fylldes med saker för att lindra just tentaångest; hängmattor, kuddar, värmeljus och fika. Och en tillåtande atmosfär där deltagarna plötsligt började prata med varandra över klass- och årskursgränserna.

– Kanske inte det tydligaste exemplet på jämlikhetsarbete, men jag tror att tillåter man en stämning där man kan prata med varandra och får ta hand om varandra, finns det snart en grogrund för förändring. August Sundberg jobbar nu med kåren LinTek för att hjälpa till med att dra igång ett mer centralt initiativ i samma anda som iQual. Frågorna som iQual behandlar är inte specifika för I-sektionen, utan relevanta för hela universitetet.

Foto: Susanna Lönnqvist/August Sundberg

Fler nyheter från LiU

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.