Seminarier på ISAK

På ISAK anordnas seminarieserierna Kultur och samhälle, Historiska seminariet, Stugsittare och vagabonder: Om skapande och kreativitet, samt CKS-seminariet.

Historiska seminariet

Historiska seminariet är tänkt att knyta samman forskare och lärare intresserade av historievetenskapliga frågor – oavsett institutionstillhörighet eller geografisk placering vid Linköpings universitet. Begreppet ”historia” är också tänkt att tolkas brett – från äldrehistoria till samtidshistoria.

Ansvarig för seminariet och texter är Sam Willner.

Stugsittare och vagabonder: Om skapande och kreativitet

Ansvarig för seminariet är Martin Kylhammar och Bengt Erik Eriksson.

CKS-seminariet

Programmet för VT 2019 finns på denna sida.

Ansvarig för seminariet är Erik Eriksson.

 

2019Visa/dölj innehåll

Hösten

Onsdag 4 september

Slutseminarium Kristin Wagrell: “From Objects of Care to Agents of Change: Constructions of the Holocaust Survivor in Swedish Public Discourse, 1943-2003”

Respondent:  Kristin Wagrell

Kommentator: fil. Dr. Sofie Lene Bak, Saxo-instituttet Köpenhamns Universitet.

Tid: kl 13-16, Tvärsnittet

 

Tisdag 18 september

Seminarium Martin Fredriksson: ”India’s 2016 National IPR Policy between Neocolonialism and National Sovereignty”

Abstract: This is the first of two articles that look at the National Intellectual Property Right Policy adopted by India in 2016. This policy quite clearly represents a paradigmatic change in India’s postcolonial IPR strategy, it is however less clear what this new paradigm actually means. It can be read as an adaption to a neocolonial economic order globally imposed by the World Trade Organization through the agreement on trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). It could however also be regarded as a strategy to claim national sovereignty over immaterial resources created in India and self-recognition as an intellectual property creator. On a more general level this has implication for how we can look at the internationalization of IPR and the claims to national sovereignty in a (post) colonial world. I will explore these questions in two connected articles. The first article takes a policy approach and analyses the 2016 IPR policy against India’s postcolonial IPR history. The second article will begin where the first one ends and look at focus on local case studies. In this seminar I will present the first those two articles.

Tid: kl 13-15, Tvärsnittet.

 

Torsdag 26 september

LiU-Humanities Inauguration Day

Med stöd av filosofisk fakultet startas i år ett forum för samverkan för forskare, lärare och doktorander verksamma i skärningspunkten mellan humaniora och samhällsvetenskap i bred mening – LiU Humanities. Varmt välkomna till öppningsdagen på Visualiseringscentret i Norrköping den 26 september.

Vi gästas av Frederik Tygstrup från Köpenhamns universitet, det blir presentationer av forskningsmiljöer vid LiU och tid för diskussioner om framtida samverkan och former för samhällsengagemang. Anmäl dig här: https://tinyurl.com/LiUHumanities. Sista anmälningsdag 18 september.

Tid: kl 9:30-17, Visualiseringscenter C

 

Onsdag 2 oktober

Gästseminarium med doktorander från Institute for Culture and Society, Western Sydney University

Emilie Baganz, “Valuing Women's Experiences - Hermeneutic Phenomenology in Feminist Research”

Bhavya Chitranshi, “An Alternative (to) Democracies in ‘Forgotten’ Cultures”

Tid: kl 13-15, Tvärsnittet

 

Onsdag 9 oktober

Seminarium Konstantin Economou: ”Från äldreboende till museum: två nedslag i mediala minnen, bilder och gestaltningar”

Tid: kl 13-15, Tvärsnittet. Följd med visning av utställning på Norrköpings stadsmuseum (kl 15-17).

 

Onsdag 23 oktober

Seminarium Bodil Axelsson: ”Maskininlärning som material och metod för kulturarvsforskning”

På det seminariet kommer Bodil Axelsson att diskutera metodologiska utmaningar när hon undersöker kuratoriellt aktörskap och samlingar av vikingasmycken på Pinterest. Pinterest är en plattform för ”content sharing” eller ”curation" där användare skapar anslagstavlor med bilder av idéer, föremål eller plagg som de tycker om eller planerar att utveckla, köpa eller tillverka. Användaren får hjälp att välja innehåll på sina anslagstavlor genom plattformens rekommendationssystem. Detta drivs av maskininlärningsalgoritmer som är tränade att bestämma hur bildinformation och sökningar ska klassificeras och kombineras. För att undersöka de nya kontexter för vikingasmycken på Pinterest som användare och rekommendationssystemet skapar tillsammans samarbetar Bodil med datalingvister för att utforska hur topic modelling, en metod som använder sig av maskininlärning för att klassificera innehåll, kan kombineras med etnografi och tolkning.

Tid: kl 13-15, KO201, Kopparhammaren 2.

 

Måndag 28 oktober

Slutseminarium för Tomas Widholm

”Läromedelsbruk i religionskunskap – En observationsstudie på gymnasieskolan”. Kommentator: Johan Liljestrand, lektor i pedagogik, Högskolan i Gävle.

Tid: 13, KY26 

 

Onsdag 6 november

Doktorandseminarium Konferenser och nätverk i humaniora-fälten/Conferences and networks in humanities

Doctoral students from Tema Q are sharing their experiences of participation in research networks and/or conferences (ICOM – International Council of Museums, ISHTIP - International Society for the History and Theory of Intellectual Property, Memory Studies Association, etc). Warm welcome to everyone who wants to share their networks and talk about reaching out and circulation of their research.

Tid: kl 13-15, Tvärsnittet.

Onsdag 20 november

Idéseminarium Eva Hemmungs Wirtén: ”Arkiv och institutionell glömska: ett idé-seminarium”

I det ERC-finansierade PASSIM-projektet (www.passim.se) är frågan om patent som dokument eller bärare av vetenskaplig information central. Ett sådant perspektiv bygger på ett uttalat intresse för patentets materiella aspekter och samspel med ett större mediehistoriskt och medieteknologiskt system. Under våren 2019 anordnade PASSIM ett seminarium där  idéhistorikern Matts Lindström och PASSIM’s egen José Bellido (Kent Law School) diskuterade en teknologi som intresserar båda forskarna: mikrofilm. Men att förstå dokumentet patent är det också nödvändigt med institutionella historier, dvs. att fokusera på de institutioner inom vilka patenten ”kommer till” och arkiveras, dvs. Patentverken. Det svenska patentverket (Patent och Registreringsverket - PRV) är ett av de äldsta i Europa, men är i princip helt outforskat som institution och som arkiv.  Det här seminariet är inte till för att diskutera patentverk, även om anledningen till seminariet är direkt relaterat till observationer i PASSIM-projektet, utan för att bolla idéer kring hur man kan studera förhållandet mellan en institutions akter/filer/records (i detta specifika fall då patenten), dess tillgängliggörande (idag genom digitalisering) och själva institutionens osynlighet som institution. Är det så att dokumentens ökade tillgängliggörande möjliggör en institutionell glömska, och i så fall, med vilka konsekvenser? Målsättningen med seminariet är att bolla idéer kring hur vi skulle kunna samlas kring ”arkivet” som teoretiskt och historiskt begrepp och vilka olika institutioner som i så fall skulle kunde studeras komparativt. För PASSIM är seminariet ett led i att utveckla nya idéer kring patentverkets institutionella historia och eventuellt framtida projekt post-PASSIM.

Tid: kl 13-15, Tvärsnittet.

 

Onsdag 27 november

ISAK-Seminarium

Ansökningar. Forskare lägger fram skisser.

Tid: kl 13-15, Tvärsnittet.

 

Onsdag 4 december

Seminarium Olga Zabalueva: Museum of Movements (avhandlingskapitel)

Tid: kl 13-15, Tvärsnittet.

 

Onsdag 12 december

Unbounded Workshop on Publishing, Property and Academic Labour

Since 2009, Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research has been committed to publishing the best articles on critical cultural re- search. Born digital, operating under a gold OA scheme, in 2019 Cul- ture Unbound is wellestablished as a high-quality, peer-reviewed outlet for cross-diciplinary research in the humanities and social sciences. To mark the occasion of the journal’s first decade and its transition into the next, Culture Unbound hosts an open workshop on the theme Publish- ing, Property and Academic Labour. Exploring the infrastructural chal- lenges in the intersection of scholarly publishing, intellectual property and academic labour, the purpose of the workshop is to reflect on the current conditions of scholarly publishing and to initiate a discussion on what the future might hold for journals such as Culture Unbound. 
Abstract and bios

For more information: https://liu.se/forskning/culture-unbound Please register via cu@isak.liu.se before 2019-12-01.

 

Våren

Onsdag 30 januari

ISAK-seminariet med Johanna Dahlin, Martin Fredriksson och Ingemar Grandin

Johanna Dahlin och Martin Fredriksson. (Titel kommer)

Ingemar Grandin: Rummet som socialt medium: Aktivistkultur i Nepal.

Tid: kl 13-15

 

Tisdag 12 februari: Ett hemligt liv

Historiska seminariet

Martin Kylhammar berättar om biografins utmaning ar med utgångspunkt i sin just utkomna bok om Verner von Heidenstam och Kate Bang.

Tid: kl 13, Diskuteket (HMV/ISAK, hus B, ingång 25, B-huset, Campus Valla).

 

Onsdag 20 februari: Plattformskapitalism: Kunskap, lärande och nätverkande i den samtida akademin

ISAK-seminariet med Per-Anders Forstorp

Tid: kl 13-15

 

Onsdag 6 mars: Textseminarium

ISAK-seminariet med Isabelle Strömstedt och Emelie Fälton (TEMA)

Tid: kl 13-15

 

Tisdag 12 mars: Livschanser och dödsrisker i Östergötland 1750-1860

Historiska seminariet

Jan Sundin presenterar ett pågående forskningsprojekt bland annat baserat på Tabellverkets data från ett antal Östgötasocknar.

Tid: kl 13, Diskuteket (HMV/ISAK, hus B, ingång 25, B-huset, Campus Valla).

 

Onsdag 20 mars: Textseminarium

ISAK-seminariet med Bodil Axelsson

Tid: kl 13-15

 

Onsdag 3 april: Textseminarium

ISAK-seminariet med Mattis Karlsson

Tid: kl 13-15

 

Tisdag 9 april: Clint Eastwood och högerpopulismen

Historiska seminariet

Björn Horgby presenterar en artikel som ska vara med i en kommande antologi om film och högerpopulism.

Tid: kl 13, Diskuteket (HMV/ISAK, hus B, ingång 25, B-huset, Campus Valla).

 

Onsdag 24 april: Workshop om friluftsmuseer och guidningar

ISAK-seminariet med Nadzeya Charapan och David Ludvigsson

Tid: kl 13-16

 

Tisdag 7 maj: Passim-seminarium om mikrofilm med gäster

Inom ramen för det ERC-finansierade projektet ”Patents as Scientific Information, 1895-2020,” (PASSIM) arrangeras ett seminarium kring mikrofilm som medieteknologi. José Bellido (Kent Law School och forskare i PASSIM) samt Matts Lindström, idéhistoriker som disputerade 2017 vid Stockholms Universitet på avhandlingen Drömmar om det minsta: mikrofilm, överflöd och brist 1900-1970 och projektkoordinator för Digital Humanities Uppsala, presenterar två olika perspektiv på mikrofilm. För ytterligare information, se PASSIMs hemsida: www.passim.se 
Postseminarium med anmälan senast 3 maj till eva.hemmungs.wirten@liu.se 

Tid: 15.15-17.00, Tvärsnittet

 

Tisdag 21 maj 

Historiska seminariet

Mer information kommer.

Onsdag 22 maj

PASSIM-textseminarium: två paper till ISHTIP 2019

ISHTIP (International History for the History and Theory of Intellectual Property) www.ishtip.org är ett internationellt vetenskapligt samfund för tvärvetenskapliga studier av intellectual property (alltså primärt upphovsrätt, patent och varumärken) som varje år arrangerar en workshop. 2019 äger denna rum i Sydney mellan 4-6 juli. Workshopen har blivit ett viktigt forum för forskare inom fältet och tillämpar ett format där en kommentator i själva verket ”ger” det paper som accepteras snarare än att författaren själv presenterar sitt paper. Varje år arrangeras också en doktorandpanel enligt mer traditionellt 20-min snitt (alltså utan kommentator). Temat för workshopen 2019 är ”IP and the visual” och både Eva Hemmungs Wirtén (”Evidence, Enveloped: Something on Proof, Priority and Patents (but not necessarily in that order)” och Isabelle Strömstedt ("Celebrating Patents:

the Swedish Patent Office’s Jubilee Exhibition of 1941) fick sina paper accepterade. Båda texterna skrivs inom ramen för det ERC-finansierade projektet ”Patents as Scientific Information, 1895-2020,” eller PASSIM www.passim.se 

Texterna finns tillgängliga en vecka innan seminariet genom att maila isabelle.stromstedt@liu.se / eva.hemmungs.wirten@liu.se

13.15-15.00 Diskursen

 

Onsdag 22 maj: TCO:s tidiga utveckling

Historiska seminariet

 

Tisdag 11 juni 

Historiska seminariet

Mer information kommer.

 

 

2018Visa/dölj innehåll

Höst

11 september: Arkeologi i bokhyllorna: en inventering av de äldre boksamlingarna i Linköpings stifts kyrkor

Historiska seminariet med Martin Kjellgren

Martin ansvarar för det pågående kyrkoantikvariska projektet, som går ut på att inventera de stora boksamlingar som finns i stiftets kyrkor, bedöma förvaring, skick och inte minst det kulturhistoriska värdet i samlingarna. Projektet har hittills resulterat i flera upptäckter av unikt källmaterial från reformationstiden och genom det fågelperspektiv som ges över boksamlingarna går det att upptäcka mönster som gör att vi kan dra slutsatser om böckernas och boksamlingens funktion i kyrkan och socknarnas liv från 1500-talet och in i modern tid.

13.15 i Diskuteket, HMV/ISAK, hus B, ingång 25, B-huset, Campus Valla.

 

17 september: ”Citizen or Consumer? The Right top Data Access in the European Union and Australia”

ISAK-seminariet med James Meese

Varmt välkomna till ett seminarium om rätten till användardata. James Meese, biträdande redaktör for Culture Unbound och lektor vid University of Technology Sydney, är på blixtvisit vid Tema Q och kommer att hålla en föreläsning på temat ”Citizen or Consumer? The Right top Data Access in the European Union and Australia”. Intresserade studenter är också varmt välkomna.

13.15-15.00 i Tvärsnittet, Campus Norrköping

 

25 september: Pågående forskning på HMV

ISAK-seminariet

HMV (Avdelningen för historie- och medievetenskap) besöker Campus Norrköping och David Ludvigsson, Malin Thor Tureby, Sam Willner, Lasse Kvarnström och Sofia Gustafsson presenterar pågående forskning.

13.15-15.00 i Atelje 2, Kåkenhus, Campus Norrköping.

 

4 oktober: Symposium ”Stugsittare och vagabonder: Om skapande och kreativitet”

Öppet symposium

Programmet består av tre föreläsningar sammanbundna av tematiskt anslutande musik. Östgöta Kammarkör under ledning av Christina Hornell. Föreläsare är i år Carina Burman, Martin Kylhammar och Per Wästberg som på skilda sätt under vardera ca 30 min behandlar temat om plats, resa och skapande. Under eftermiddagen delas för första gången Övralidsstipendierna ut. Symposiet är öppet för alla och det är fri entré.

15.00-18.00, Missionskyrkan, Linköping

Länk till program.

 

5 oktober: Forskningsseminarium ”Stugsittare och vagabonder: Om skapande och kreativitet”

Forskare träffas och diskuterar årets Övralidstema. Allt sker i Heidenstams bibliotek på Övralid. Ett tjugotal forskare med liknande intressen möts för att finna produktiva beröringspunkter. Introducerande inlägg görs av Martin Kylhammar (”Heidenstams Övralid”), Bengt Erik Eriksson(”Ensamhet”), Jean-François Battail (”Europas rikaste vagabond: Om Alfred Nobels öde”), Sylvain Briens (”Skrivarstugor”), Peter Henning (”Modernitetens geografer: Strindberg, Jensen och platsens poesi”), Frédérique Toudoire Surlapierre, (”The Library as place of creativity” ), Peter Bengtsen (”Street Art: Site, Travel and the Conditions of Creation”), Ulf Peter Hallberg (”Produktiv exil: Benjamin – Brecht”).

Seminariet leds av professor Martin Kylhammar.

Välkomna hälsar Stiftelsen Övralid i samarbete med Linköpings universitet: landshövding Carl Fredrik Graf, författarna Carola Hansson och Per Wästberg, professorerna Anders Cullhed och Martin Kylhammar, bokförläggare Eva Bonnier samt stiftelsens sekreterare Tommy Johansson.

 

16 oktober: En dramatisk familjehistoria

Historiska seminariet med Sten Andersson

13.15 i Diskuteket (HMV/ISAK, hus B, ingång 25, B-huset, Campus Valla).

 

17 oktober: Digitala verktyg för att tillgängliggöra och analysera stora textmängder

På seminariet kommer Lars Ahrenberg och Arne Jönsson (IDA) att berätta om Swe-Clarin, ett konsortium för utveckling och tillgängliggörande av språkliga data och analysverktyg, främst för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. De ger konkreta exempel på resurser som är sökbara via den egna datorn och verktyg som finns för att analysera svensk text, t.ex. för att hitta information om personer och händelser. De berättar också om ett pågående projekt vid LiU som handlar om hur språket för beskrivning av funktionshinder och personer med funktionsvariation förändrats under 1900-talet, med olika metoder för att modellera ’hur man talar om något’.

De är också nyfikna på att höra hur du som forskare arbetar med språkliga data, med eller utan analysverktyg, och diskutera framtida behov och samverkansmöjligheter.

Swe-Clarin omfattar elva universitet och myndigheter i Sverige med koppling till den europeiska infrastrukturen CLARIN (www.clarin.eu). Verksamheten finansieras gemensamt av Vetenskapsrådet och deltagande institutioner med en tidshorisont fram till och med 2024.

13-15, Tvärsnittet, Campus Norrköping

 

30 oktober: Tendenser och trender inom historieundervisningen vid universitet i Storbritannien

Historiska seminariet/DISA-seminariet (samarr) med Peter D’Sena

Välkomna till Disaseminariet tisdag den 30 oktober kl 13.15-15. I ett samarrangemang med Historiska seminariet gästas vi då av Peter D’Sena, historiker och pedagogisk utvecklare vid University of Hertfordshire och vid Institute of Historical Research, University of London. Peter D’Sena är Erasmuslärare vid ISAK/Historia under vecka 44.

Peter D’Sena är en auktoritet på ”the Brown Atlantic”, dvs den sydasiatiska arbetskraftsmigrationen som ersatte slavhandeln över Atlanten. Under senare år har han varit djupt engagerad i ”History SoTL” (the scholarship of teaching and learning in history). På seminariet kommer han att diskutera tendenser och trender inom historieundervisningen vid universitet i Storbritannien.

 

7 november: PM-seminarium för Olga Zabalueva och Isabelle Strömstedt

ISAK-seminarium med Olga Zabalueva och Isabelle Strömstedt

Campus Norrköping, Tvärsnittet

 

20 november: Vasatidens källor - projektansökan

Historiska seminariet med Sofia Gustafsson

13.15 i Diskuteket (HMV/ISAK, hus B, ingång 25, B-huset, Campus Valla).

 

12 december: Ansökningar. Forskare lägger fram skisser.

ISAK-seminarium

13-15, Campus Valla.

Vår

6 februari, Historiska seminariet: Nationella minoriteter, migration och rasism i läroböcker och arkiv
Anna Johnsson Harrie & Malin Thor Tureby

Tid: 13.15-15.00, plats: Diskuteket (3A:557), B-huset, Campus Valla

Anna Johnsson Harrie & Malin Thor Tureby presenterar några av sina respektive publikationer som bland annat berör hur tolkningar av den mångkulturella samhällsutvecklingen i Sverige har framställts och förmedlats i läroböcker och i kulturarvssektorn.

Läs gärna Annas rapport En granskning av läroböcker i samhällskunskap och historia för åk 7-9 med fokus på rasism, främlingsfientlighet och intolerans och Malins artikel (skriven tillsammans med Jesper Johansson): "Att minnas migrationen. Intersektionella perspektiv på Nordiska museets insamlingar och urval av invandrares berättelser" i Socialvetenskaplig tidskrift 2016:3-4.

27 februari, Historiska seminariet: Mikrohistoria
Kalle Bäck

Tid: kl 13.15-15.00, plats: Diskuteket (3A:557), B-huset, Campus Valla

Vad finns i det mikrohistoriska forskningsperspektivet som lockar, och som gör att det i Sverige under senare ar har rönt allt större uppmärksamhet? Det diskuterades av flera svenska historiker i ett tema-nummer av Historisk tidskrift om just Mikrohistoria. Seminariet inleds av professor emeritus Kalle Bäck som har en stor erfarenhet av att arbeta med mikrohistoriska perspektiv. Läs gärna Historisk tidskrift 2017:3: Tema Mikrohistoria innan seminariet.

28 februari, Doktorandseminariet

Tid: kl 10.15-12.00, plats: Tvärsnittet, Kopparhammaren, Campus Norrköping

Diskussionsseminarium om den vetenskapliga konferensen som plattform för kommunikation och samverkan. Kristin Wagrell och Mattis Karlsson rapporterar från konferenser i London och Austin, TX.

7 mars, ISAK-seminariet: Borealism
Sylvain Briens (Sorbonne) / Martin Kylhammar

Tid: kl 13.15-15.00, plats: Tvärsnittet, Kopparhammaren, Campus Norrköping

Sylvain Briens, gästforskare på Tema Q och professor på Sorbonne – Paris, presenterar ett nytt forskningsprogram. Vi kallar det ”Borealism” och anknyter så till det omdiskuterade begreppet ”Orientalism”, som Edward Said gett särskild innebörd. Borealism handlar däremot om Norden, om hur Norden är och varit en projiceringsyta för drömmar och mardrömmar i århundradens föreställningar om de exotiska områdena i norr. 

7 mars, Doktorandseminariet

Tid: kl 10.15-12.00, plats: Tvärsnittet, Kopparhammaren, Campus Norrköping

Kristin Wagrell lägger fram ett avhandlingskapitel med arbetstiteln ”Eichmann and the advent of the Jewish Survivor”. I den första delen av seminariet kommer denna text att diskuteras, en diskussion som sedan efterföljs av en workshop kring material rörande poeten Nelly Sachs och det nobelpris som hon erhöll tillsammans med den Israeliske nationalskalden Samuel Agnon, 1966.

Seminarieledare: Malin Thor Tureby.

13 mars, Historiska seminariet: The boundary towards the steppe: A historiography of the Syr Darya
Maria Riep

Tid: kl 13.15-15.00, plats: Diskuteket (3A:557), B-huset, Campus Valla

In present day historiography, the Syr Darya river valley is generally considered a border zone between the Eurasian steppe, nomads and nomadic empires versus agricultural and urban based powers, throughout history. Such a role in the historical landscape can already be traced back to for example Herodotus and continues in historiography at least up to the 10th century. This position 'in between' distinctively influenced the interpretation of the course of historical events within the region.  At the same time, this stereotypical representation of the landscape does not do justice to the complexity of regional and local history. How did the interpretation of a border zone develop in historiography and why is it continuing so persistently? This presentation will give a short introduction to the complexity of the regional landscape and then present an analysis of how history writing through the ages built up our present-day interpretation of the role of the river valley in history.

14 mars, Doktorandseminariet

Tid: kl 10.15-12.00, plats: Tvärsnittet, Kopparhammaren, Campus Norrköping

Att organisera sitt material: ett seminarium om användandet av olika mjukvaruprogram i forskningsprocessen.Seminarieledare: Mattis Karlsson

21 mars, ISAK-seminariet: Ansökningsseminarium
Eva Hemmungs Wirtén

Tid: kl 13.15-15.00, plats: Tvärsnittet, Kopparhammaren, Campus Norrköping

28 mars, ISAK-seminariet: Mittseminarium
Madeleine Larsson

Tid: kl 13.15-15.00, plats: Determinanten (3A:560), B-huset, Campus Valla

Om avhandlingsprojektet om museibesök i historieundervisningen på gymnasiet. Granskare Cecilia Axelsson Yngvéus, MaH.

10 april, Historiska seminariet: Jämställdhetsintegrering vid LiU
Stina Backman

Tid: 13.15-15.00, plats: Diskuteket (3A:557), B-huset, Campus Valla

Genuslektor Stina Backman presenterar jämställdhetsintegreringsarbetet på Linköpings universitet och diskuterar med seminariet i synnerhet målen om genus och jämställdhet i utbildning och forskning.

11 april, ISAK-seminariet: Mittseminarium
Tomas Widholm

Tid: kl 13.15-15.00, plats: Determinanten (3A:560), B-huset, Campus Valla

11 april, Doktorandseminariet
Tintin Hodén, Olga Zabalueva

Tid: kl 10.15-12.00, plats: Diskuteket (3A:557), Campus Valla

Temaseminarium i museologi: teori och metod.

Seminarieledare: Kristin Wagrell.

12 april, Stugsittare och vagabonder: Om skapande och kreativitet

Tid: 10.15-12.00, plats: Diskursen, Kopparhammaren, Campus Norrköping

Seminarieledare: Martin Kylhammar

18 april, ISAK-seminariet: Tystnad och känslor i nordisk teater och film
Sylvain Briens

Tid: kl 13.15-15.00, plats: Diskuteket (3A:557), B-huset, Campus Valla

Sylvain Briens, gästprofessor på tema Q, presenterar sin kommande essäbok ”Tystnad och känslor i nordisk teater och film”. Det handlar bl a om Ibsen, Strindberg, Victoria Benedictsson, Ingmar Bergman och Lars von Trier.

25 april, Doktorandseminariet

Tid: kl 10.15-12.00, plats: Tvärsnittet, Kopparhammaren, Campus Norrköping

Karriärplaneringsseminarium för doktorander.

Seminarieledare: Mattis Karlsson.

8 maj, Historiska seminariet: Historikernas användning av arkiven
Claes Westling

Tid: 13.15-15.00, plats: Diskuteket (3A:557), B-huset, Campus Valla

Claes Westling, Landsarkivet Vadstena, inleder detta seminarium om historikernas användning av arkiven och hur det är att som disputerad historiker ha arkivet som arbetsplats.

23 maj, Doktorandseminariet – inställt

Tid: kl 10.15-12.00, plats: Tvärsnittet, Kopparhammaren, Campus Norrköping

Mattis Karlsson lägger fram ett avhandlingskapitel.

Seminarieledare: Eva Hemmungs Wirtén.

29 maj, Historiska seminariet: Doktorandseminarium
Ken Bjerregaard

Tid: 13.15-15.00, plats: Bubloteket (3A:551), B-huset, Campus Valla

Ken Bjerregaard lägger fram och presenterar ett avhandlingskapitel.

30-31 maj, Workshop: (Trans)national cultural fields - en workshop om kulturella fält i Sverige och Australien

Martin Fredriksson

Tid: 30 maj kl 13:00-17:30, 31 maj kl 10:00-13:00, plats: Utsikten, Kåkenhus

En workshop om Bourdieu och kulturella fält i Sverige och Australien. Första dagen bjuder på ett potpurri av idrott, media, konstmarknader, urban utveckling och krisen i Svenska akademin, med presentationer av David Rowe och Deborah Stevenson från Western Sydney University samt David Ekholm, Sofia Lindström och Martin Fredriksson från ISAK. Dag två ligger fokus på kulturarv med Emma Waterton från Western Sydney University samt Bodil Axelsson och Malin Thor Tureby från ISAK.

11-12 juni, Historiska seminariet: Doktorandinternat 

Plats: Karlstads universitet

Workshop tillsammans med forskarutbildningen i Historia vid Karlstads universitet. I år äger internatet rum i Karlstad.

25 juni, ISAK-seminariet: Slutseminarium

Maria Hansevi

Tid:  13:15-16.00, plats: Tvärsnittet, Kopparhammaren, Campus Norrköping

Avhandlingsarbetet ‘A project of the European Parliament’ handlar om hur det gick till när Europaparlamentet skapade ett europeiskt historiemuseum (mellan 2007-2017) för att motarbeta svårigheter i EU:s inre sammanhållning. Fokus är på att uttolka vad ‘Europaparlamentet’ är i den här skapandeprocessen, studera hur utomstående akademiska och museiexperter drogs in och användes, och se vilka tilltänkta europeiska integrations- och fostringsstrategier som går att se i museets olika konceptplaner. Metoderna som används är inspirerade av actor-network theory och critical discourse analysis.

Kommentator: professor Stefan Krankenhagen
Läsare: Malin Thor Tureby och Mikael Rundqvist
Ordförande: Peter Aronsson

Vår forskningVisa/dölj innehåll

Mer om institutionenVisa/dölj innehåll