Medias artiklar med koppling till ITN eller Campus Norrköping.

Media om ITN

Utsnitt av text från en tidningsartikel.

LiU:s nyhetsartiklar

LiU:s nyhetsartiklar om ITN och Campus Norrköping

Forskare (Xenofon Strakosas) vid mikroskop.

Miljondonation till forskartjänst inom elektroniska mediciner

Stig Wadströms stiftelse donerar cirka tio miljoner kronor till LiU. Donationen ska finansiera en forskartjänst inom elektroniska mediciner. Forskaren som fått tjänsten är Xenofon Strakosas vid Laboratoriet för organisk elektronik i Norrköping.

Porträtt av kvinna (Anna Fredriksson) i bygghjälm

Privat miljondonation till stadsutveckling

Byggprojekt är ingen tillfällig störning i stadsmiljön, det kommer alltid nya och de måste planeras så att de skapar så få problem som möjligt. En privat donation på tio miljoner ska bidra till forskning om stadsutveckling, byggande och logistik.

Linköpings universitet skylt.

Två nya Wallenberg Scholars vid LiU

Forskarna Feng Gao och Daniel Västfjäll vid Linköpings universitet har utsetts till nya Wallenberg Scholars. Dessutom får ytterligare sex LiU-forskare förlängda perioder. Varje forskare får mellan 18 och 20 miljoner kronor i fem år.

Norrköping har fått en digital tvilling

Med hjälp av AI och djupinlärning har LiU-forskare tagit fram en digital tvilling av Norrköping. Modellen, som skapar möjligheter att upptäcka staden på helt nya sätt, tar nu plats i en utställning på Visualiseringscenter C.

Person med glasögon tittat på en datorskärm.

Dödshot vardagsmat för den akademiska detektiven

Lonni Besançon ägnar kvällar och helger åt ett sällan uppskattat renhållningsarbete. Genom blottlägga brister i vetenskapliga artiklar, har han gjort sig ovän med många. Det har gått så långt att dödshot har blivit vardagsmat för honom.

Tegelbyggnad vid vatten.

Ny utbildning sätter storskalig data, AI och omställning i fokus

Hösten 2024 startar LiU en ny civilingenjörsutbildning i Norrköping. Målet är att utbilda framtidens ingenjörer som kan använda AI och storskalig data för att driva ekonomisk, miljömässig eller social omställning.

Person i labbrock och handskar häller en blå vätska på en glasyta.

Miljövänligare metod för att skapa organiska halvledare

Forskare vid LiU har utvecklat ett nytt miljövänligare sätt att skapa ledande bläck för användning i organisk elektronik som solceller och konstgjorda nervceller. Fynden banar väg för framtidens hållbara teknologi.

Storsatsning på ny utrustning för materialforskning

Linköpings universitet får 44 miljoner kronor från the Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability, WISE, för ny vetenskaplig utrustning som ska bidra till spjutspetsforskning på material.

Två forskare i labbrock med handskar kopplar in sladdar till en bägare med vatten och en växt.

Elektronisk ”jord” ökar tillväxten hos grödor

Kornplantor växer i genomsnitt 50 procent mer när rotsystemet kan stimuleras elektriskt genom odlingssubstratet. Det visar forskare vid LiU som har utvecklat en elektriskt ledande ”jord” för hydroponi.

Halvmåneformad svart aerogel med vattendroppar.

Superlätt material kan bli nyckel för framtidens terahertz-teknik

Forskare vid LiU har visat att genomsläppligheten av terahertzstrålning genom en ledande aerogel kan regleras. En viktig egenskap för att kunna låsa upp fler användningsområden för terahertzvågor.

Fyra personer ute och går bredvid varandra.

Odlade elektroder – ett av årets största genombrott

Physics World har utsett LiU-forskning till ett av årets stora genombrott globalt inom fysik. Det handlar om en studie vid Laboratoriet för organisk elektronik där forskare visade att mjuka elektroder kan odlas i levande vävnad.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.

Han ska utveckla mjuk elektronik som liknar hjärnan

Simone Fabiano, biträdande professor vid LOE, har beviljats 23 miljoner kronor från Europeiska forskningsrådet för att utveckla en ny typ av mjuk elektronik som hämtar inspiration från hjärnan.

En person står vid en byggarbetsplats.

”Bästa transporten är den som aldrig genomförs”

Byggtransporter inne i städerna skapar stora störningar. De kan minskas rejält. Men då krävs bättre planering och styrning – tidigt i byggprojekten.

Johanna Rosén i labbet på IFM.

Över 92 miljoner till forskning inom naturvetenskap och teknik

Hela 23 projekt inom teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet får dela på 92,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Projekten handlar bland annat om visualisering, energilagring och nya nanomaterial.

Rebecca Böhme.

Tre lovande LiU-forskare delar på 53 miljoner från ERC

Europeiska forskningsrådet har beviljat tre forskare vid LiU Starting grants som går till lovande forskare för att etablera en egen forskargrupp. Deras forskning handlar om cancerbehandling, materialutveckling och sorg.

Abdul Manan Dar och Eleni Stavrinidou.

Snabba elektriska signaler kartlagda i växter med ny teknik

Vad sker inne i den köttätande växten Venusfälla när den fångar en insekt? Med en ny teknik har forskare gjort upptäckter om den elektriska signaleringen som får fällan att smälla igen.

Hand framför skärm med digital obdukton.

Digitala obduktioner med visualiseringsteknik i 3D

Redan idag kan delar göras med hjälp av så kallad blandad verklighet – mixed reality – och i framtiden kan obduktioner kanske utföras helt digitalt. Tekniken skulle på sikt kunna göra obduktioner mer effektiva och rättssäkra.

Eleni Stavrinidou

Hon kombinerar växter och teknik för en hållbar framtid

Eleni Stavrinidou är forskningsledare för området elektroniska växter vid Laboratoriet för organisk elektronik vid LiU. Hennes vision är att utveckla teknologier som möjliggör nya upptäckter inom växtbiologi.

Martin Rantzer och Sofia Jarl.

Bättre ljud på bussen när Norrköping stöttar forskare

Genomtänkta ljud för passagerarna i kollektivtrafiken. Det är målet för ett av tre LiU-projekt som får ekonomiskt stöd av Norrköpings kommun.

En figur på en bild.

Fem LiU-projekt på IVA:s 100-lista

Fem forskningsprojekt från Linköpings universitet finns med på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVA, 100-lista. Årets lista lyfter fram forskning inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.

Person som håller en liten träkonstruktion framför ansiktet.

Världens första trätransistor

Världens första transistor gjord av trä är utvecklad av forskare vid Linköpings universitet och KTH. Studien är publicerad i tidskriften PNAS och banar väg för vidare utveckling av träbaserad elektronik och styrning av elektroniska växter.

Talare i stor sal.

Logistiken glöms bort i ivern att göra nytta

Insamlade kläder som fastnar vid gränsen, ingen chaufför vill köra in i ett krig – två exempel på varför logistiken är viktig att planera vid en humanitär insats. Det berättar Professor Gyöngyi Kovács från Helsingfors på Framtidens skadeplats 2023.

Två flygledare framför en rad med datorskärmar i flygledartorn på natten.

AI lär sig användaren – framtiden för automation

Automatiserade system som samarbetar med människor blir bättre om de lär känna användaren med hjälp av artificiell intelligens jämfört med traditionella system som användaren måste lära sig. Det visar ett nyligen avslutat forskningsprojekt vid LiU.

Stadsbild utanför Kopparhammaren i Norrköping

Bostadsgaranti för nya studenter i Norrköping

Studenter som blir antagna till en utbildning vid Campus Norrköping  kommer att erbjudas en studentbostad. Garantin gäller för personer som bor en bit utanför Norrköping och blir antagna till minst två terminers studier vid LiU.

Genomskinlig droppe på elektronisk krets.

Elektroder odlas i hjärnan – kan på sikt bota nervsjukdomar

Gränserna mellan biologi och teknologi suddas ut. Forskare vid Linköpings, Lunds och Göteborgs universitet har lyckats odla elektroder i levande vävnad med kroppens egna molekyler som utlösare. Resultatet publicerades i tidskriften Science.

Studenter och medarbetare från ACTIA runt ett bord i en konferenslokal

Donation gör att studenter kommer närmare bilindustrin

Linköpingsföretaget ACTIA Nordic donerar en klassuppsättning av sin egenutvecklade telematikplattform till civilingenjörsutbildningen vid campus Norrköping.

Porträtt av man (Magnus Berggren)

Magnus Berggren får medalj av Norrköpings kommun

Norrköpings kommun delar ut sin hedersmedalj Honoris Causa – S:t Olofsmedaljen till Magnus Berggren, professor i Organisk elektronik vid Linköpings universitet. Han tror på fortsatta framgångar på LiU, men ser ett orosmoln.

En person sitter vid en dator med en tavla av Hilma af Klint.

Sonifiering för starkare konstupplevelser

I ett projekt har kända nordiska konstverk förstärkts med nyskrivna låtar av olika artister. Musiken har skapats efter att LiU-forskaren Niklas Rönnberg avkodat konstverken genom musikalisk sonifiering.

Forskare fotograferad genom aluminiumrör.

Passiv utstrålande kylning kan styras elektriskt

Forskare vid LiU visar nu att elektrisk styrning av passiv utstrålande kylning kan användas för att reglera temperaturen hos ett material vid normala temperaturer och lufttryck.

ITN