Kurs: Revision, inspektion och riskbedömning av trafiksäkerhet – uppdragsutbildning

Deltagare i kursen kommer att lära sig hur man förbättrar trafiksäkerheten genom att tillämpa trafiksäkerhetsrevision (RSA) och trafiksäkerhetsinspektion (RSI), med syfte att minska antalet, eller helt förhindra, trafikolyckor. Kursen kommer att ge kunskap och träning i planering och geometrisk design av framtida eller befintliga vägar, baserat på systematiska riktlinjer och checklistor.

Denna kurs innehåller ämnen som: principer och frågor inom RSA/RSI, steg i en RSA/RSI-studie, ingenjörs-och designaspekter, hur man skriver en framgångsrik systematisk RSA/RSI-rapport etc.

Deltagarna kommer i praktiska övningar att få pröva att fungera som trafiksäkerhetsrevisorer och inspektörer. De kommer också att få lära sig hur man identifierar riskplatser och systematiskt tillämpar trafikbedömningsmetoder. Riskplatser kan vara en korsning, en viss vägsektion eller sträcka från A till B.

Farorna kan analyseras för en vald målgrupp av trafikanter, inklusive fotgängare, cyklister, motorcyklister, funktionshindrade, blinda, äldre, barn, förare / passagerare, fordonstyp (bilar, lastbilar, lastbilar, bussar etc.), kollektivtrafikanvändare, underhållsarbetare etc.

Vilka är trafiksäkerhetsproblemen i de identifierade riskplatserna under olika förhållanden, såsom rusningstrafik, väder, dagsljus och mörker etc.? Vem är i riskzonen? Vad är sannolikheten för en olycka? Hur allvarligt är det? Beräkning av riskfrekvenser. Vad kan man göra för att ta bort / minska risken?


Alla uppdragsutbildningar inom trafik och trafiksäkerhet Visa/dölj innehåll