Kurs: Smarta lösningar och ”före-olyckor” observationer för trafiksäkerhet

Kursens syfte är att ge kunskap om tillämpningar i området intelligenta transportsystem (ITS).

Deltagarna kommer att lära sig om funktion, påverkan, fördelar och utmaningar för de flesta viktiga ITS-tillämpningarna. Hur ITS kan bidra till att uppfylla mål inom områden som effektivitet, säkerhet, mobilitet, och miljöpåverkan (hållbara transporter).

Kursen inför begreppet ”smart city”. Kursen täcker olika tillämpningsområden inom ITS med fokus på säkerhet, t.ex. resandeinformation, olycksrapportering, avancerat förarstöd och kollisionsundvikande, säkerhetsbromsar, mm. Deltagarna kommer också att lära sig om påverkan av mobilitet och trafiksäkerhetsfaktorer för framtida stadsplanering med hänsyn till den förväntade ökningen av självstyrande bilar (autonomous vehicles AV). Vad blir morgondagens policy för transporter och hur kan lagstiftningen komma att ändras när AV introduceras i riktig trafik.

Exempel som stöd ges kontinuerligt från såväl Sverige som övriga världen. Deltagarna får kunskaper om och möjlighet att träna på före-olyckor smarta metoder. Metoderna avser att kunna bedöma i förväg om en plats i ett vägnätverk har stor olycksrisk, baserat på observationer över en tämligen kort tidsperiod (i motsats till åratals insamlande av olycksdata).

De metoder som kommer att behandlas i kursen är: den svenska trafikkonflikttekniken, körsimulatorer, naturalistisk körning, samt det internationella programmet för bedömning av vägar (iRAP). Kursen presenterar tekniker avpassade för dessa metoder, exempelvis sensorer, automatisk videoanalys för hastighetsstudier, acceleration/inbromsning, riktning, position, omgivande miljö och trafikantbeteende.


Alla uppdragsutbildningar inom trafik och trafiksäkerhet