Kurs: Trafiksäkerhetshantering

Deltagare i kursen kommer att få en bred orientering om trafiksäkerhet. Kursen fokuserar på antalet och utvecklingen av trafikolyckor i Sverige och i olika samhällen över hela världen som jämförelse.

Vårt eget land har lång erfarenhet av trafiksäkerhetsarbete, med bland annat de lägsta olycksfrekvenserna bland alla länder. Trots det har vi en del att lära av andra, och lärdomar från andra länder studeras. Kursen behandlar olika olycksteorier, orsaker, utmaningar och motåtgärder inom trafiksäkerhetsområdet. Tonvikten kommer att vara på hur man identifierar de viktigaste olycksfaktorerna i förhållande till exponering, risker och allvarsgrad för olyckor.

Deltagarna kommer att lära sig om tre huvudkomponenter hos vägtrafik (beteende, fordon och väg) i relation till säkerhet, samt tillägna sig konceptet sig ”3Es” (Education, Enforcement and Engineering) och dess effektivitet för att lösa problem.

Teorin understöds med exempel på dåliga och bra metoder. Kursen presenterar även metoder för att utvärdera effektiviteten av olika åtgärder. Slutligen kommer man att studera vilka data som bör samlas in i samband med olyckor och vilka mät- och analysmetoder som är lämpliga. Arbetet kommer att ske med olycksdata från det nationella registret STRADA (Swedish Traffic Accident Data). 

Alla uppdragsutbildningar inom trafik och trafiksäkerhet