Trafik och trafiksäkerhet – utbildningar för organisationer och företag

Avdelningen för Kommunikations- och transportsystem på Institutionen för naturvetenskap och teknik har genom åren hållit en lång rad utbildningar kring ämnet trafiksäkerhet. Kurserna ges på distans.

Foto Thor Balkhed

Nedan listas exempel på kurser för att orientera om möjliga inriktningar, men vi kan också skräddarsy utifrån beställarens behov.

Organisation

Kurserna bedrivs on-line, anpassade till den begränsade tid yrkesverksamma ofta har. Kommunikation med lärare och mellan kursdeltagare sker via den lärplattform Linköpings universitet tillhandahåller. Kurserna rymmer föreläsningar, problembaserat lärande (PBL) med scenarier samt uppgifter att lösa och redovisa. Omfattningen är på 2 - 6 hp efter önskemål, där 1,5 hp motsvarar en veckas heltidsstudier. 

Målgrupp

Yrkesverksamma inom olika samhällssektorer där trafik och trafiksäkerhet är väsentliga inslag i arbetet, såsom trafikplanerare, poliser, vägingenjörer, stadsplanerare, m.fl., men även politiker, journalister, högre tjänstepersoner etc.

Förkunskaper

Kursnivån anpassas till deltagarnas förutsättningar, men är alltid på universitetsnivå. Du behöver inte ha grundläggande behörighet till högskolestudier för att delta och få högskolepoäng om arbetsgivaren anser att du kan tillgodogöra sig utbildningen. Kontakta gärna ansvarig lärare för att diskutera specifika förkunskaper. 

Lärare

Universitetslektor Ghazwan Al-Haji är ansvarig lärare för kurserna. Han doktorerade 2007 vid Linköpings universitet med en avhandling om trafiksäkerhetsarbete, och har 15 års erfarenhet av utbildning och forskning inom området. Hans främsta intresse ligger i beteendestudier, modeller för att prognostisera olyckor, trafikdämpande åtgärder samt intelligenta transportsystem.

Språk

Kurserna ges på svenska. 

Mer information

Kursinnehåll: Ghazwan Al-Haji
Ekonomi och organisation: Michael Hörnquist
Kontaktuppgifter nedan.

Kurser

Kontakt