Kopplingar som inspirerar

För Jenny Larsson, projektingenjör, är det bästa med jobbet att kunna bidra till att säkrare produkter kommer ut på marknaden. Hon ser det som ett privilegium att få arbeta med en teknisk tjänst som ger en direkt samhällsnytta.

Jenny Larsson, alumnNamn: Jenny Larsson
Jobbar: Projektingenjör/koordinator på Intertek Semko AB

Jenny arbetar som senior projektingenjör och koordinator på den medicintekniska avdelningen på Intertek Semko AB. Här sysslar man i första hand med provning av elsäkerhet, certifiering och konsultation, där Jennys uppdrag är att bedöma de medicintekniska produkter Intertek får in och ge underlag till provning utifrån de standarder som blir applicerbara. Arbetsdagarna innehåller mycket kundkontakter och även mycket diskussioner med andra ingenjörer för att man ska komma fram till de bästa lösningarna.

– Varje dag hittar jag och mina kollegor produkter som inte uppfyller kraven men som med enkla medel kan förbättras och bli säkra. Det är nog det bästa med jobbet.

När Jenny inte har underlag att gå igenom planerar hon istället avdelningens verksamhet, hur projekten ser ut, vilka resurser som behövs och om det krävs samarbete med andra avdelningar.

– Mitt jobb ger mig dagligen nya utmaningar. Och det privilegium jag har, att få arbeta med en teknisk tjänst som ger en direkt samhällsnytta, tilltalar mig enormt. Det ger mig motivation och får mig att hela tiden sträva framåt.

Våga fråga

Det var Jennys intresse för att förena människa och teknik som ledde in henne på utbildningen i elektroteknik, inriktning konstruktion. Hon tittade först på den medicintekniska inriktningen, men där var det för få sökande. Då fick det bli en bredare väg, men Jenny tycker att det ändå har lagt grund till var hon är idag.

– Utbildningen är nästan skräddarsydd för det jag arbetar med nu. Det finns många kopplingar mellan det vi läste på universitetet och de lösningar som används i arbetslivet, och det är mycket inspirerande att jag har kunskap nog att identifiera dem. Jenny menar att det viktigaste för den som funderar på att läsa samma utbildning är att vara nyfiken, att våga fråga.

– Du är aldrig så fri att ta reda på saker som när du läser. Lyssna, ta till dig och var stolt över att du läser en av de bästa elektronikutbildningarna i Sverige.

Fångar möjligheterna

Redan innan Jenny lade fram sitt examensarbete tog hon hjälp av universitetets karriärcentrum för att få en objektiv återkoppling på hur hennes cv kunde förbättras.

– Jag sökte ett par jobb innan min framläggning, bland annat till Intertek Semko. Sedan gick det fort, från det första telefonsamtalet till dess jag skrev på mitt anställningskontrakt tog det bara drygt en månad.

Idag har Jenny arbetat på Intertek Semko i två år och under den tiden har hennes tjänst förändrats, från provningsingenjör på avdelningen för hemelektronik till medicinteknik och sedan till hennes nuvarande uppdrag

– Att Intertek är ett globalt företag med hela världen som arbetsfält ger mig möjlighet till ständig utveckling. Det var en stor anledning till att jag sökte hit.

Vad som händer framöver vet hon inte men säger att hon är villig att fånga de möjligheter som kommer i hennes väg.

– Kanske går jag mot mer specifika projekt och att leda dem eller så arbetar jag med kravutredning för olika produkter. En sak vet jag dock, medicinteknik ligger mig varmt om hjärtat och får jag välja fritt kommer jag fortsätta att arbeta med den typen av produkter.